Agenda

Congres van het jeugdwelzijnswerk - kruispuntdenken

Datum: 
donderdag 21 november 2019 u (Hele dag)
Locatie: 
Het Paleis, Theaterplein 1, 2000 Antwerpen
Organisatie: 
Uit de Marge

In onze superdiverse samenleving leven superdiverse mensen, met ontzettend veel identiteitsaspecten. Allemaal zijn we wel kwetsbaar in het ene, maar misschien geprivilegieerd in het andere. Het is niet 'of' maar en en en ... Kruispuntdenken gaat op zoek naar de unieke beleving, de unieke situatie die ontstaat wanneer kwetsbaarheden elkaar kruisen, en waar privileges relatief lijken in vergelijking met hetzelfde privilege bij iemand anders. "Wat ben ik met mijn 'wit privilege', als ik arm ben?" "Als meisje met een hoofddoek is mijn kwetsbaarheid meer dan de som van mijn kwetsbaarheid als vrouw en als moslima."

Kruispuntdenken is een onmiskenbaar kader voor iedereen die strijdt tegen verschillende vormen van uitsluiting en onderdrukking die gelijktijdig op elkaar inwerken.

Wat betekent dat nu concreet voor kinderen en jongeren die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare positie? We bekijken wat kruispuntdenken betekent voor onze jeugdwerkpraktijk, via verschillende workshops die de praktijk belichamen of zich net meer toespitsen op de theorie. We gaan ook op bezoek bij werkingen die het kruispuntdenken in de praktijk brengen. 
Hoe kunnen we bovendien vanuit dat kruispuntdenken onze handelingskaders aanscherpen? En welke antwoorden kunnen we vanuit het jeugdwelzijnswerk bieden op de uitdagingen waar we als samenleving én als sector voor staan. 

Programma

09u00:  Ontvangst met koffie & thee (én traditiegetrouw koffiekoeken)
09u30:  Verwelkoming en inleiding (Uit De Marge vzw)
09u45: Workshops
12u15:  Lunch 
13u00:  Workshops
15u15: Terugkoppeling en dankwoord
15u30: Receptie en netwerkmoment

Klik hier voor meer info over de workshops en beslis op welke kruispunten jij wil inzoomen.