Agenda

Kruispuntdenken in de praktijk (3-daagse)

Datum: 
donderdag 06 februari 2020 - 09u00 tot 13u30
Locatie: 
Kenniscentrum WWZ, Lakensestraat 76/bus 2, 1000 Brussel
Organisatie: 
Agentschap Integratie en Inburgering, Kenniscentrum WWZ

Aan de hand van kruispuntdenken leer je kritisch kijken naar je eigen referentiekader. Op welke manier benader je mensen in je werkomgeving? Je leert je blinde vlekken, je privileges en uitsluitingsmechanismen herkennen.

Het programma is gespreid over 3 dagen.

Programma

Kruispuntdenken kan hulp- en dienstverleners bewustmaken van de gelaagdheid en veranderlijkheid van identiteit. Of van de eigen referentiekaders, gevoeligheden en vooroordelen. We richten onze intersectionele blik achtereenvolgens op onszelf, de samenleving en onze organisatie. We werken met concrete casussen en methodieken, zodat je kruispuntdenken kan toepassen in je werk.

6 februari: 'Eigen referentiekader, identiteit en kruispunten verkennen'
Via oefeningen denk je na over je eigen referentiekader. Hierdoor leer je je uitsluitingsmechanismen en privileges herkennen en kan je je blinde vlekken benoemen.

13 februari: 'Kruispuntdenken op maatschappelijk niveau'
• Je leert de grondleggers en basisprincipes van het kruispuntdenken kennen.
• Je past de tools ‘kruispuntanalyse’ en ‘de andere vraag stellen’ toe op een casus in de ruimere maatschappelijke context.
• Je ontdekt de meerwaarde van kruispuntdenken.
• Je maakt kritische reflecties bij kruispuntdenken.

20 februari: 'Kruispuntdenken in mijn werk en organisatie'
• Je analyseert een casus uit je eigen werk vanuit het kruispuntdenken.
• Je formuleert op basis van deze analyse een passende aanpak. Wat doe je er in de praktijk mee?
• Je krijgt inzicht in de machtsverhoudingen binnen je eigen organisatie aan de hand van het kruispuntdenken.

Begeleider

Yao Issifou, Faden Durgun, Cynthia van Thiel

Inschrijving

Je kan je inschrijven via deze link.