Agenda

Omgaan met diversiteit in de zorg: wat betekent het om cultuursensitief te zijn?

Datum: 
dinsdag 12 november 2019 - 09u00 tot 15u30
Locatie: 
Hivset Turnhout; Herentalstraat 70, 2300 Turnhout
Organisatie: 
Fe.Bi ism Hivset & Expertisecentrum Door Elkaar

Doelgroep

Medewerkers van PC 330 Ouderenzorg

Doelstelling

Deze vorming wil de medewerkers inzicht verschaffen in het thema 'diversiteit': hoe anders is de zorg aan zorgvragers uit een andere cultuur of met een andere taal? Wat betekent het voor de zorgverlener om cultuur-sensitief te zijn? Waar vind ik materialen die me kunnen helpen?

Programma

In de zorg heb je een groeiende groep cliënten, patiënten, familieleden, met een andere cultu­rele achtergrond, andere thuistaal, andere religie. Deze zorgvragers kijken 'anders' naar zorg, naar ziekte, naar de rol van de hulpverlener, naar de hulpverlener zelf. Kwaliteit van zorg en welbevinden hangen samen met een kwaliteitsvolle interactie en dus communicatie.

En dit is vaak niet alleen een probleem van 'taal'. Ook andere waarden en normen spelen parten: de beleving van ziekte en gezondheid; het omgaan met voorschriften en de eigen invulling ervan spelen ook een heel belangrijke rol. Hoe ver kan je gaan zonder je eigenheid en professionaliteit te verliezen?

In deze vorming geven we inzichten, handvaten, tools en hulpmiddelen mee om de intercultu­rele competenties van het personeel te versterken. We werken via het Topoi model, een intercultureel communicatiemodel. Inzichten worden laagdrempelig vertaald aan de hand van inleefoefeningen, eye-openers, filmfragmentenen kleine spelen.

Inschrijving

Je kan je inschrijven via de website van Fe.Bi.