Agenda

Referentiepersoon interculturaliteit

Datum: 
donderdag 24 januari 2019 - 08u30 tot 16u15
Locatie: 
Hivset Campus Turnhout, Herentalsstraat 70.
Organisatie: 
Hivset ism Expertisecentrum Door Elkaar

Een superdiverse samenleving heeft grote uitdagingen. Dagelijks komen we in aanraking met verschil: cliënten, ouders, patiënten,... Ze denken anders, spreken en voelen anders. Wat betekent dit voor jou persoonlijk en voor je organisatie? Hoe ga je om met de toenemende diversiteit? Welke aandachtspunten zijn belangrijk? In hoeverre moeten we de leefwereld van de 'ander' kennen?

Alles draait rond interculturele competenties. Wil je graag bijdragen tot een betere kwaliteit van de hulp- en dienstverlening? Dan is deze opleiding iets voor jou! Je krijgt een stevige dosis praktijkgerichte inhouden, maar ook vele tools, tips en tricks, getuigenissen en bezoeken.
Kortom, je leert met een open blik kijken en omgaan met de wereld rond jou. Bovendien verhoog je stevig je interculturele competenties.

1 donderdag per maand telkens van 8.30 uur tot 16.15 uur. Start donderdag 24/01/2019. Sommige modules kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd.

Doelgroep

Medewerkers in de zorg, hulpverlening, kinderopvang, onderwijs,...
Eenieder met een brede interesse voor het thema diversiteit.

Programma

Dag 1: Startmodule 24/01/2018
- inleiding diversiteit. Interculturele competenties en ervaringsoefeningen
- stilstaan bij zelfkennis en je basishouding, je eigen waarden en normen
- kennismaking met interculturele communicatie en het TOPOI-model


Dag 2: Taalmodule 21/02/2019 'verstaan wij elkaar'
- taaldrempels en gevoeligheden: inzichten, tools en tips
- lage gezondheidsvaardigheden herkennen: inzichten, tools en tips
- werken met tolken: oefensessie
- de thuistaal als hefboom

Dag 3: Cultuurverschillen 21/03/2019 'hoe kijken we naar hetzelfde?'
- verschil en verbondenheid: kennismaking met diverse modellen
- stilstaan bij verklaringsmodellen over ziek zijn en hulpverlening
- bezoek brengen aan een moskee

Dag 4: Religieuze verschillen 25/04/2019 'Wat is waarheid'?
- Jodendom, Islam, christendom: drie godsdiensten
- Topics en getuigenissen

Dag 5: Bezoeken Antwerpen 23/05/2019 'ontmoeten van anderen'
- een school met veel diversiteit
- de Joodse cultuur

Dag 6: Reflectie dag ahv casussen en meer 20/06/2019
- toepassingen van
- extra input

Dag 7: Migratie, identiteit en beeldvorming 26/09/2019 'welke beelden hebben we van elkaar?'
- migratie: diverse migraties, diverse problemen, migratie als verlieservaring
- vooroordelen, stereotypen, witte privileges
- kennismaking met het model 'Berschermjassen'
- getuigenis

Dag 8: Organiseren van diversiteit 24/10/2019
- een veranderingsproces in organisaties
- interculturaliseren: wat en hoe?
- omgaan met weerstand
- omgaan met dilemma's in een organisatie

Dag 9: Casussen en slot 28/11/2019
- extra inhoudelijke topic naar keuze
- casussen
- afsluitende activiteiten
- interculturele competenties

Docenten:

Lieve Lenaerts, Nadine Maes, Griet Severeyns, diverse gastsprekers, experten uit het werkveld

Inschrijven

Inschrijven mogelijk tot 30/11/2018. Je kan je inschrijven via deze link.

Maximum aantal deelnemers: 14 

Kostprijs : 550 euro