Agenda

Themadag palliatieve zorg: Palliatieve zorg en andere culturen

Datum: 
donderdag 06 februari 2020 - 08u30 tot 13u00
Locatie: 
Turnhout, Hivset Campus, Herentalsstraat 70
Organisatie: 
Hivset ism Expertisecentrum Door Elkaar

Onze maatschappij bestaat uit personen met diverse etnische en culturele achtergronden, mensen die verschillende talen spreken, eigen gebruiken en tradities hanteren en een eigen geloofsbelevenis hebben.
Dit is de nieuwe realiteit van ons dagelijks leven en dit weerspiegelt zich ook in de zorg.

Programma

Patiënten, cliënten, zorgverleners botsen vaak op verschillen. Ze zijn soms letterlijk vreemden voor elkaar. De wederzijdse onbekendheid is vaak oorzaak van gevoelens van ergernis en frustratie, onzekerheid, angst. De beleving van ziekte en gezondheid, het omgaan met voorschriften en de eigen invulling ervan spelen een belangrijke rol in de fases van begeleidings- of zorgverleningsproces. Zeker in de laatste fase van het leven is elkaar begrijpen heel belangrijk. 

Werken met andere culturen in de zorg vraagt een denken buiten de traditionele kaders: andere verklaringsmodellen van ziekte, ander hulpzoekgedrag, anders uiten van klachten, andere verwachtingen, andere beleving van palliatieve zorg… kortom een cultuur sensitieve benadering in de laatste levensfase is essentieel.
In deze vorming geven we een antwoord op de vragen en bekijken we de nodige interculturele competenties om in de palliatieve setting inclusief te kunnen werken.
Een breed kader wordt aangereikt met aanzetten tot oplossingen, alsook tools, hulpmiddelen en vele tips.

Docente

Lieve Lenaerts 

Doelgroep

Hulpverleners in de palliatieve zorg. 

Inschrijving

Je kan je inschrijven via deze link.

Maximum aantal deelnemers: 22

Kostprijs: 45 euro, incl. koffie en cursusmateriaal