Agenda

Vrije tijd van jongeren in migratie

Datum: 
dinsdag 01 oktober 2019 - 13u45
Locatie: 
Herman Teirlinckgebouw, Brussel
Organisatie: 
Departement CJM en Universiteit Gent

Het Departement CJM en de onderzoekers van de Universiteit Gent stellen op 1 oktober in Brussel de resultaten van het onderzoek Vrije tijd van jongeren in migratie voor. Dat onderzoek brengt in beeld hoe jongeren uit onthaalklassen (OKAN-onderwijs) vrije tijd, vrijetijdsbesteding en drempels voor een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding beleven.

Verwacht je aan een boeiende voormiddag met een voorstelling van de onderzoeksresultaten, reflectie op het onderzoeksrapport, prikkelende getuigenissen en werktafels waar de beleids- en praktijkaanbevelingen onder de loep worden genomen. We sluiten af met een netwerklunch.

Programma

 • 8.30   uur onthaal met koffie en thee
 • 9.30 – 10.45  uur plenaire sessie met
  • voorstelling onderzoeksresultaten
  • reflectie op het onderzoeksrapport
  • voorstelling NIEMO (vzw Jong)
 • 11.00 – 13.00  uur werktafels beleidsaanbevelingen
  • Taal I: niveau van taalvaardigheid als drempel voor vrije tijd
  • Taal II: taalverwerving als drempel voor vrije tijd
  • Isolement en eenzaamheid bij jongeren in migratie
  • Kwetsbare subdoelgroepen: meisjes, jongeren uit conflictgebieden en jongeren in asielcentra
  • Culturele verenigingen: nog moeilijkere toegang
 • 13.00   uur netwerklunch
   

Voor wie? 

De brede jeugdsector, de culturele en sportsector, vluchtelingenwerkingen, OKAN-onderwijs, inburgeringsinitiatieven, beleidsmedewerkers van de Vlaamse overheid uit verschillende betrokken domeinen (CJM, Onderwijs en Vorming, Integratie en Inburgering, Sport, ...) en lokale jeugdambtenaren.

Inschrijving

Je kan je inschrijven via deze link.