Agenda

Wortels voor de toekomst - Beschermjassen

Datum: 
donderdag 20 februari 2020 u (Hele dag)
Locatie: 
Turnhout, Hivset Campus, Herentalsstraat 70
Organisatie: 
Hivset ism Expertisecentrum Door Elkaar

Hulpverlening aan personen met een migratieachtergrond vraagt om bepaalde kennis, vaardigheden en basishouding. Griet Severeyns vertelt vanuit haar praktijkervaring enkele basisbegrippen vanuit het model Beschermjassen van Kitlyn Tjin A Djie. ‘Beschermjassen’ is zowel een werkwoord als een zelfstandig naamwoord. Het betekent dat je iemand tijdens een moeilijke faseovergang inbedt in het oude vertrouwde. Het gaat niet alleen over familie, maar over alles van toen. Het zijn de geuren, het landschap, de tradities, de rituelen, de geschiedenis, het eten… Het gaat over de vertrouwde manieren van vroeger. Wat hebben mensen nodig uit hun oude context om in de nieuwe context te kunnen functioneren?

Vaak wordt bij vluchtelingen met traumatische ervaringen gedacht dat het verleden moet rusten maar mensen hebben het verleden juist nodig. Ze moeten het bij zich kunnen dragen om in de toekomst een plek te creëren. Mensen willen niet terug, ze willen maar eventjes rondkijken in het verleden om een perspectief voor de toekomst te kunnen ontwikkelen. Griet ontwikkelde hierbij de methodiek ‘Wortels voor de toekomst’. Deze methodiek geeft vluchtelingen tijd en ruimte om hun verhaal te vertellen en op zoek te gaan naar krachtbronnen.   

Programma

We staan stil bij enkele theoretische kaders van beschermjassen. 

Iedereen kent in zijn leven faseovergangen, denk maar aan verlies van een dierbare, geboorte van een kind, ander werk vinden, migreren of vluchten naar een ander land, enz. We staan stil bij de impact van faseovergangen in het leven, het verschil tussen ik -en wij gerichte families en welke heilige huisjes we met ons meedragen.
Bewustzijn in de hulpverlening van culturele verschillen, witte privileges, stereotypen,... is enorm belangrijk. Door welke bril kijk jij?
We maken tijd om te oefenen met enkele instrumenten om te beschermjassen: gebruik van levenslijnen, genogrammen,...

Doelgroep

Hulpverleners, psychologen, therapeuten, begeleiders, leerkrachten,... 

Docent

Griet Severeyns
Wie graag meer informatie heeft over deze opleiding, kan een mail sturen naar Griet Severeyns.

Data

donderdag 20 februari en donderdag 12 maart 2020

Inschrijving

Je kan je inschrijven via deze link.

Maximum aantal deelnemers: 15

Kostprijs: 160 euro