Blog

Datum: 12/05/2020

Met een cultuursensitieve basishouding in je werk staan, dat kan je leren.

Ben je een hulpverlener en wil je jouw competenties in cultuursensitief omgaan met klanten en collega’s versterken? Misschien lijkt het Ziedet? leertraject je wel wat maar heeft je organisatie geen opleiders die je hierbij kunnen ondersteunen. Geen nood.  VIVO voorziet een vormingssessie voor hulpverleners op 3 locaties.  

Wat? 

Je leert er via interactieve oefeningen:

Datum: 12/05/2020

Ontdek de train-de-trainer workshop in jouw buurt!

Ben je VTO-medewerker of leerkracht? En wil je de competenties van (toekomstige) hulpverleners voor cultuursensitief omgaan met cliënten en collega’s versterken? Ontdek dan een train-de-trainer workshop in jouw buurt! 

Datum: 16/03/2020

Enkele communicatie-tools en vertalingen van maatregelen

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) verzamelde een aantal linken naar tools die de communicatie met anderstaligen m.b.t. het corona-virus ondersteunen. Deze communicatie-tools bevatten o.a. vertalingen van maatregelen, zoals ‘Hoe kan je besmetting voorkomen?’

  • Coronavirus - meertalige informatie

https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

Datum: 09/05/2019
  • Mijn organisatie staat open voor mensen met een migratieachtergrond. Waarom zien we ze dan niet?
  • Een visie op cultuursensitieve zorg, waarom is dat nodig?
  • Hoe kan je medewerkers versterken om hulpverlening te bieden aan cliënten met een migratieachtergrond?
  • Kan ik de meertaligheid van mijn personeel inzetten als cliënten geen Nederlands spreken?
     

Herkenbare vragen voor jou?

Datum: 31/01/2019
  • Hoe ga je als zorg- en welzijnsorganisatie om met superdiversiteit bij je cliënten?
  • Hoe zorg je er vanuit het management voor dat een cultuursensitief beleid deel uitmaakt van het kwaliteitsbeleid van je organisatie?
  • Hoe speel je met je aanbod in op etnisch-culturele diversiteit?


Herkenbare vragen, beste management van zorg- en welzijnsorganisaties?

Kom dan zeker langs op 14 maart en ontdek de antwoorden. Want deze studiedag is er vooral voor jullie.

Datum: 27/12/2018

Uit: Actual Care - 11 december 2018

Bijna 7.000 keer in de eerste elf maanden van 2018: zo vaak kwam een interculturele bemiddelaar tussen vanop afstand om de communicatie tussen zorgverleners en patiënten te ondersteunen. 

Vandaag zijn er zowat 100 interculturele bemiddelaars in ons land die samen 23 verschillende talen spreken. Hun rol is om de taal- en cultuurbarrières die soms bestaan tussen zorgverleners en patiënten zoveel mogelijk op te lossen. 

Datum: 29/11/2018

Vacatures die moeilijk ingevuld geraken? 
Conflicten tussen mensen door culturele verschillen?
Moeite om mensen met een migratieachtergrond te bereiken?

Wij hebben de succesformule voor jou!

Kom op 13 december naar Mechelen, krijg heel wat tips en tricks en overwin de drempels om te werken met mensen met een migratieachtergrond.

We werken in workshops rond deze vragen:

Datum: 10/10/2018

De diversiteit op onze werkvloeren neemt sterk toe.

Als zorgverlener of toekomstige hulpverlener werk je bijvoorbeeld samen met diverse collega's. Je kan in aanraking komen met discriminerend gedrag van patiënten en cliënten of je hebt cliënteel met andere etnische of levensbeschouwelijke achtergrond. En dat is niet altijd evident. 

Want hoe overbrug je nu die verschillen? Kan en mag je alles bespreken? Wanneer zijn etnisch-culturele verschillen relevant? En hoe leg je binnen een cultureel diverse context gevoelige thema’s op tafel?

Datum: 08/01/2018

Opinietekst

Deze opinietekst werd gepubliceerd in Sociaal.Net 18/12/2017.

De tekst werd geschreven door Liesbeth Naessens, Goedele Slots, Mieke Schrooten, Kaat Van Acker, Rachida Adouane, Nele Gulinck, Kathleen Daenens, Leen Hellinckx, Anne Aelvoet, Bart Dewaele en Stephanie Maes.

Pagina's