Blog

Op zoek naar goede praktijken om kwetsbaarheid bij huwelijksmigratie tegen te gaan

De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep die het risico op kwetsbaarheid bij huwelijksmigranten wil verkleinen. Met deze oproep wil ze goede praktijken stimuleren die de betrokken huwelijkspartners – zowel potentiële huwelijksmigranten in het buitenland als personen met een migratieachtergrond reeds in België -  de nodige informatie en kennis bieden om tot een weloverwogen beslissing over te gaan.

Vijf projecten die op gepaste wijze weten in te spelen hierop en er de nodige strategie (en eventuele partnerschappen met actoren in herkomstlanden) voor ontwikkelen, zullen financieel ondersteund worden met een bedrag van 25.000€ en ontvangen ook methodologische ondersteuning gedurende 18 maanden. Op basis van de behaalde resultaten zal de Stichting evalueren of de ontwikkelde methodiek als ‘best practice’ kan worden gelabeld en verder verspreid.

Voor wie?

Verenigingen die rond de thematiek van huwelijksmigratie werken, eventueel in partnerschap met een organisatie in een herkomstland, en/of in samenwerking met partners zoals scholen, CLB’s, culturele centra, buurtwerk etc.

Hoe uw aanvraag indienen?