Blog

Prijs voor gezondheidswijsheid voor vzw Kraamzorg Volle Maan - Brussel Deze Week

Vzw Kraamzorg Volle Maan, die onder andere kwetsbare vrouwen inlicht over anticonceptie, krijgt de eerste Well Done Award. De prijs beloont projecten die zich inzetten om mensen meer wegwijs te maken in het bestaande gezondheidssysteem.

Projecten die willen meedingen voor de tweede editie kunnen inschrijven op www.welldoneawards.be tot 25 april.

Hanan Ben Abdeslam van vzw Kraamzorg Volle Maan licht het project toe. "Naast een bevraging van de lokale ziekenhuizen legt een studie van de KU Leuven bloot dat hier, net zoals in andere grootsteden, bij bepaalde kwetsbare groepen een informatiekloof rond anticonceptie bestaat. In Brussel kiest een op vier voor abortus. Veertig procent is van allochtone afkomst. Ook liggen de abortuscijfers vier keer hoger bij asielzoekers dan bij autochtonen. Bij vrouwen jonger dan twintig komt abortus in Brussel bijna drie keer zoveel voor als in Vlaanderen." Naast onwetendheid speelt ook de sociaal-economische positie van de vrouwen een rol: de anticonceptiepil kost nu eenmaal geld. Vzw Kraamzorg Volle Maan werkte met steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie aan een voorlichtingskoffer waarmee de vaak allochtone en ongeschoolde vrouwen op een visuele manier bijleren.

Klik hier voor meer informatie over de voorlichtingskoffer.