Blog

Datum: 21/06/2017

In deze superdiverse samenleving staat de hulpverlening voor boeiende uitdagingen. In de relatie hulpverlener-cliënt spelen cultuurverschillen een rol. Dit postgraduaat werkt aan het versterken van de interculturele competentie van een hulpverlener. Vanuit een cultuursensitief perspectief kunnen hulpvraag en zorgaanbod beter op elkaar afgestemd worden. Specifieke thema’s en methodes van intercultureel bemiddelen, coachen en hulpverlenen komen aan bod.

Datum: 30/03/2017

Op 23-jarige leeftijd begon ik te werken met niet begeleide minderjarige vluchtelingen. Het was de job waarvan ik droomde. In mijn tienerjaren was ik begeesterd door andere culturen. Diversiteit was de rode draad in opdrachten, keuzevakken, stages, eindwerken,…. Ik wist toen niet dat de echte leerschool pas ging beginnen. 

Datum: 17/03/2017

EVA vzw ontving met het ESF-project “ Innovatief wijkzorgmodel op maat van kwetsbare buurt” de award “ Zorgverhaal van het jaar “ uit de handen van Minister Van Deurzen, een initiatief van het Rode Kruis ism “Dag van de Zorg”. 

Datum: 13/03/2017

"Zo’n 40% van de Vlamingen heeft onvoldoende gezondheidsvaardigheden", zegt Leen Haesaert van Thomas More. "Veel mensen kunnen wel lezen en schrijven, maar vormen toch een risicogroep als het gesprek net iets moeilijker wordt bij de dokter of als er jargon gebruikt wordt." Om zorgorganisaties te helpen beter met deze doelgroep te communiceren, ontwikkelde de hogeschool een toolbox vol tips om aan de slag te gaan met heldere zorgcommunicatie.

Datum: 14/02/2017

Het Fonds Vlinder wil steun verlenen aan verenigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die zorgen voor een betere toegang van vrouwen– in het bijzonder van vrouwen met een migratieachtergrond – aan sociale en culturele activiteiten.

Kijk voor meer info over de selectiecriteria op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Deadline inschrijving: 9/03/2017

Datum: 02/01/2017

Culturele kortsluiting tussen culturen? 

Wie geconfronteerd wordt met dementie heeft zorg en ondersteuning nodig. Mantelzorgers slaan de handen in elkaar met professionele zorgverleners. Ook voor de groep van Marokkaanse ouderen met dementie blijkt die samenwerking niet altijd even evident. Heeft dat enkel te maken met culturele verschillen?

Datum: 27/12/2016

VIGeZ wil het project Kleurrijk Gezond, dat in 2008 ontwikkeld is in Antwerpen, in 2017 uitrollen over heel Vlaanderen. Wil jij in je organisatie mensen met een migratieachtergrond op een laagdrempelige manier motiveren om gezonder te eten en meer te bewegen, door hen te betrekken bij en basisinformatie en tips te geven over de thema’s gezond eten,  bewegen en het beperken van langdurig zitten?

Datum: 13/12/2016

VIVO organiseert, in samenwerking met VERSO en de vormingsfondsen, opnieuw een vormingsaanbod over actuele HR-thema’s. Enkele daarvan spitsen zich specifiek toe op diversiteit: 

Datum: 01/12/2016

Cultuursensitieve groepssessies helpen

Beelden van vluchtelingen blijven de media beheersen. Nog steeds vluchten mensen weg uit oorlogsgebied. Opvangcentra openen en gaan weer dicht… Wie staat stil bij de impact op jongeren uit Syrië, Irak of Afghanistan die hier ondertussen naar school gaan en hun eerste netwerken opbouwen?

Datum: 21/11/2016

VTI Leuven start in februari met een nieuwe opleiding tot intercultureel medewerker. Zo iemand helpt om de verschillen in taal en cultuur tussen gezondheids- en welzijnswerkers en hun cliënten te overbruggen. Deze opleiding is uniek in de provincie Vlaams-Brabant.

Pagina's