Blog

Datum: 16/06/2016

In de maand ramadan verandert de dagelijkse routine drastisch: van dageraad tot zonsondergang eten en drinken vastende moslims niet. Islamitisch gezien zijn patiënten, bij wie het vasten leidt tot een verslechtering van de gezondheid, vrijgesteld. Chronisch zieken zoals diabetici vallen onder deze categorie. Heel wat moslims met diabetes vasten tijdens de maand ramadan: ongeveer 43% met type 1 diabetes en 79% met type 2 diabetes.

Datum: 17/05/2016

Welke impact heeft de superdiverse samenleving op mijn organisatie? 
Hoe ver kan een organistie(leiding) gaan om met diversiteit rekening te houden? 
Hoe kan je medewerkers versterken om hulpverlening te bieden aan cliënten met een migratieachtergrond? 
Een visie op cultuursensitieve zorg, waarom is dat nodig? 
Kan ik de meertaligheid van mijn personeel inzetten als cliënten geen Nederlands spreken? 
Mijn organisatie staat open voor mensen met een migratieachtergrond. Waarom zien we ze dan niet? 

Datum: 13/05/2016

De samenleving wordt steeds diverser, maar hierop inspelen als werkgever is niet altijd eenvoudig.
Het uitstippelen van een goed diversiteitsbeleid heeft invloed op verschillende aspecten binnen het HR beleid.
Daarom heeft Verso een diversiteitchecklist ontwikkeld voor socialprofitwerkgevers.
Via deze checklist kan je bekijken hoe ver je staat op vlak van beleid, werving en selectie, onthaal, opleiding en ontwikkeling enz.

Datum: 28/04/2016

Het doel van deze actie is het ondersteunen van activiteiten die gemeenschapsgebaseerde zorgmodellen ontwikkelen om zo de toegang tot gezondheidszorg voor migranten en vluchtelingen te verbeteren.

Een project indienen kan tot donderdag 2 juni 2016. 

Lees meer.

Datum: 28/04/2016

De Koning Boudewijnstichting wenst initiatieven te ondersteunen waardoor kwetsbare ouderen kunnen wonen waar ze zich omringd weten door kwaliteitsvolle zorg en door formele en informele diensten die aan hun noden tegemoetkomen en waarin zijzelf een volwaardige plaats innemen.

De Stichting lanceert deze projectoproep om de samenwerking en complementariteit te versterken tussen formele en informele partners in de hulp en zorg thuis, net als de vorming van netwerken.

Datum: 25/04/2016

Op donderdag 21 april hebben wij ons nieuwe boek voorgesteld: 'Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie'. Een boek voor alle leidinggevenden van zorg- en welzijnsorganisaties met een cultuursensitieve toekomst. 

Datum: 25/03/2016

Steeds meer mensen met een migratieachtergrond beschikken over goede en meervoudige werkcompetenties die uw bedrijf of organisatie vooruit kunnen helpen. Toch blijven zij ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Tijd om dit onbenut talent binnen te halen!

Orbit vzw ontwikkelde een aanpak waarbij uw sollicitatieprocedures grondig onder de loep worden genomen door een gratis consultancy te bieden. Lees hierover meer.  

Datum: 24/03/2016

EuropaService Subsidies: 3rd Health Programme – Migrants’ health: Best practices in care provision for vulnerable migrants and refugees

Deze oproep zal projecten financieren die zorgmodellen ontwikkelen, om de toegang tot gezondheidszorg voor migranten en vluchtelingen te verbeteren. De zorgmodellen focussen op geïntegreerde en 'community based' zorg.

Projecten kunnen ingediend worden tot 2 juni 2016. 

Datum: 09/02/2016

Vluchtelingengezinnen hebben nauwelijks toegang tot de eerste en tweedelijnszorg. De opvangcentra van het Rode Kruis stellen heel wat complexe psychosociale problemen vast bij hun bewoners, maar ondervinden grote moeilijkheden bij de doorwijzingen naar de reguliere zorgvoorzieningen. 

Datum: 02/02/2016

Motief organiseert vanaf het voorjaar van 2016 een Train de Trainer omtrent positieve identiteitsontwikkeling bij moslimjongeren

Pagina's