Blog

Datum: 07/12/2015

De Koning Boudewijnstichting heeft voor het Fonds Pai Lennart Schmidt een nieuwe oproep uitgeschreven waarmee het initiatieven aanmoedigt die jongeren doen nadenken over de rijkdom van interreligieuze en interculturele relaties en ijverrn voor verdraagzaamheid en respect van de ander.

Datum: 26/11/2015

VIVO heeft twee openstaande vacatures voor Projectbeheerder Diversiteit (50%) en Projectbeheerder Aansluiting Onderwijs/Arbeidsmarkt.

Solliciteren kan tot en met 4 december 2015.

Datum: 09/11/2015

Artistieke duizendpoot Jan Yoors was een man die heel zijn leven letterlijk en figuurlijk onderweg was. Samen met fotograaf Koen Broos maakt het Red Star Line Museum een selectie uit zijn fotowerk. Het resultaat geeft een inkijk in Yoors’ fascinatie met wat hij zelf ‘minoriteiten’ noemt.

Datum: 16/10/2015

Twee (t)huizen, één gids’ is een initiatief dat al met succes werd opgestart in Oostende & Kortrijk. Nu start FMDO ook een Brussels luik op.

Tijdens een gegidste wandeling wordt het publiek langs plaatsen geleid die voor de gidsen belangrijk zijn en wordt er een link gelegd met haar/zijn land van herkomst.
Wat verteld wordt en de accenten die hierbij worden gelegd, zijn afhankelijk van de gids en het verhaal dat zij/hij wil vertellen.

Datum: 13/10/2015

Ineke van Eechoud heeft een doctoraatsstudie gemaakt: Oncologische zorg in multicultureel Vlaanderen. Ervaringen van zorgverleners en beleving van familieleden. Ze heeft over haar doctoraatsstudie een korte samenvatting geschreven waarmee we jullie op de hoogte willen houden van haar bevindingen.

Datum: 06/10/2015

Nieuwe uitdagingen voor sociale professionals 

Transmigranten zijn mensen met een meervoudig migratietraject. Sommigen verbleven op verschillende plaatsen voordat ze naar België kwamen. Anderen hebben plannen om verder te migreren. Tijdelijkheid en mobiliteit kenmerken het verblijf van transmigranten. Dat maakt van hen een bijzondere groep voor de hulpverlening.

Sophie Withaeckx, Mieke Schrooten, Dirk Geldof en Margot Lavent schreven hier een artikel over, gepubliceerd in Sociaal.Net

Datum: 23/07/2015

Kif Kif, een interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme, heeft in april een nieuw dossier geopend: Superdiversiteit in de zorgsector. Hierin brengen zij op regelmatige basis artikels over cultuursensititieve thema's. Erg interessant voor wie werkt in deze sector!

Datum: 08/06/2015

Kom je als eerstelijnswerker in contact met mensen van diverse afkomst? Ben je op zoek naar nieuwe manieren om de solidariteit binnen je doelpubliek te verhogen? Dan kan je van 31 augustus tot 2 september deelnemen aan de ‘Zomerschool solidariteit in diversiteit’.

Datum: 01/06/2015

Communiceren met anderstaligen aan het loket is niet altijd even gemakkelijk. Ambtenaren hebben vaak beperkte tijd om zeer complexe informatie door te geven aan de anderstalige.
Een goede communicatie is nochtans de basis voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Het Agentschap Integratie en Inburgering (ODiCe) voerde daarom een onderzoek bij 13 Oost-Vlaamse lokale besturen.

Datum: 17/04/2015

In deze superdiverse samenleving staat de hulpverlening voor boeiende uitdagingen. In de relatie hulpverlener-cliënt spelen cultuurverschillen een rol. Dit postgraduaat werkt aan het versterken van de interculturele competentie van een hulpverlener.

Pagina's