Blog

Datum: 21/10/2014

Brussel Deze Week zet verschillende visies uiteen over rusthuizen voor de moslimgemeenschap.

Het paradijs ligt onder de voeten van je moeder, dat is ten minste wat de islam zegt. Voor moslims is dus de moeder, maar ook de vader heilig. Hen stuur je dan toch niet naar een rusthuis? Door de vergrijzing zal de nood aan rusthuizen groter worden, ook bij de moslimgemeenschap. Maar de voorstanders van rusthuizen zijn schaars en verwachten veel tegenwind.

Datum: 23/07/2014

Berna Kalkan en Stefaan Plysier (Steunpunt Cultuursensitieve zorg Brussel) geven in het artikel 'Ziek is in elke taal ziek' uit Weliswaar hun mening op cultuursensitieve zorg in de geestelijke gezondheidszorg. Ze halen thema's aan zoals taboe's, sociaal netwerk,... bij mensen uit andere culturen en geven ook enkele tips voor hulpverleners mee: cultuurbewustzijn, multidisciplinair werken,...

Lees het artikel in Weliswaar.

Datum: 18/06/2014

Op vrijdag 23 mei organiseerde VIVO samen met zijn partners de studiedag Cultuursensitieve zorg. Het was een succesvolle dag met bijna 150 deelnemers, die allemaal geïnspireerd naar huis keerden.

Er werd niet alleen stilgestaan bij de impact van superdiversiteit in onze samenleving en bij de website Pigmentzorg, maar er werden ook concrete elementen van cultuursensitieve zorg toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk (thuiszorg, bijzondere jeugdzorg, ziekenzorg,...) tijdens de workshops.

Datum: 16/06/2014

VIVO zet niet alleen in op de bundeling en brede verspreiding van kennis en kunde over cultuursensitieve zorg (CSZ) met www.pigmentzorg.be, we graven ook dieper. In 2013 gingen we met middelen van het Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid op onderzoek uit. Sleutelfiguren in CSZ werden geïnterviewd, we brachten hulpverleners samen voor een ervaringsuitwisseling over het thema en we gingen de concrete behoeften in het werkveld omtrent CSZ na.

Datum: 04/06/2014

In de nieuwste Zorgwijzer licht directeur Luc De Proost het diversiteitsbeleid van de residentie Apfelbaum-Laub in Antwerpen toe.  In dit Joods rusthuis wonen ook bewoners met een andere achtergrond. Om op de mogelijke problemen van hun samenleven te kunnen anticiperen, leren de medewerkers omgaan met de denkwereld van alle bewoners.
Verder gaat het artikel ook in op hoe VIVO werkt aan cultuursensitieve zorg in de hele social profit sector.

Datum: 14/05/2014

In het kader van de "dag van de verpleging" op 12 mei,  werd over de hele wereld aandacht besteed aan de bijdragen van verpleegkundigen in de gezondheidszorg.

Hautekiet ging op Radio 1 in gesprek met Saloua Berdai over de ouderenzorg voor mensen met een migratieachtergrond. Want ouderen met een andere culturele achtergrond hebben andere noden.

Luister hier naar hun gesprek.

 

Datum: 09/04/2014

Vrijdag 23 mei 2014, van 9u30 tot 16u, met aansluitende receptie.

Zaal De Factorij, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek.

Ben je op zoek naar goede praktijken of tips rond interculturele competenties of cultuursensitieve zorg? Zoek je een manier om je hulpverlening toegankelijk te maken voor minder bereikbare groepen? Wil je weten welke ondersteuning er bestaat om de communicatie met je cliënt of patiënt te verbeteren? Kom inspiratie opdoen en ga aan de slag met nieuwe inzichten.

Bekijk hier de uitnodiging.

Datum: 04/04/2014

Vzw Kraamzorg Volle Maan, die onder andere kwetsbare vrouwen inlicht over anticonceptie, krijgt de eerste Well Done Award. De prijs beloont projecten die zich inzetten om mensen meer wegwijs te maken in het bestaande gezondheidssysteem.

Datum: 31/03/2014

De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep die het risico op kwetsbaarheid bij huwelijksmigranten wil verkleinen. Met deze oproep wil ze goede praktijken stimuleren die de betrokken huwelijkspartners – zowel potentiële huwelijksmigranten in het buitenland als personen met een migratieachtergrond reeds in België -  de nodige informatie en kennis bieden om tot een weloverwogen beslissing over te gaan.

Datum: 03/02/2014

Mensen die hun leven lang 2- of 3-talig waren vallen bij dementie terug op hun moedertaal. Bij dementie is de aangeleerde taal één van de eerste dingen die aangetast worden en in rusthuizen leidt dat vaak tot problemen tussen bewoners en personeel.

Bekijk het filmpje van de redactie hier.

Pagina's