Blog

Datum: 04/04/2014

Vzw Kraamzorg Volle Maan, die onder andere kwetsbare vrouwen inlicht over anticonceptie, krijgt de eerste Well Done Award. De prijs beloont projecten die zich inzetten om mensen meer wegwijs te maken in het bestaande gezondheidssysteem.

Datum: 31/03/2014

De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep die het risico op kwetsbaarheid bij huwelijksmigranten wil verkleinen. Met deze oproep wil ze goede praktijken stimuleren die de betrokken huwelijkspartners – zowel potentiële huwelijksmigranten in het buitenland als personen met een migratieachtergrond reeds in België -  de nodige informatie en kennis bieden om tot een weloverwogen beslissing over te gaan.

Datum: 03/02/2014

Mensen die hun leven lang 2- of 3-talig waren vallen bij dementie terug op hun moedertaal. Bij dementie is de aangeleerde taal één van de eerste dingen die aangetast worden en in rusthuizen leidt dat vaak tot problemen tussen bewoners en personeel.

Bekijk het filmpje van de redactie hier.

Datum: 06/11/2013

Interessante bijdragen rond ‘Racisme in Vlaanderen’ in De Standaard vorige week. In de weekendeditie kwam ook het thema cultuursensitieve zorg aan bod, in het artikel “Drempel van rusthuis is te hoog”

In de 51 woonzorgcentra van Antwerpen wonen volgens een onderzoek van de Universiteit Antwerpen slechts 5 ouderen van Marokkaanse afkomst, terwijl het totale aantal 65-plussers van die origine in de stad 2441 bedraagt. Een immense scheeftrekking.

Datum: 19/09/2013

Het Vlaams-Brussels Netwerk voor kwetsbaren en allochtone ouderen organiseert dit najaar een interessant vormingstraject voor iedereen die in de praktijk geïnteresseerd is in het interculturaliseren van de ouderenzorg.

Aan de hand van bezoeken bij good practices, leer je inspirerende voorbeelden kennen. Ze sluiten hun vormingstraject af met een studiedag vol reflecties en debat.

 

Het volledige programma vind je hier.

Datum: 25/07/2013

Met de steun van het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid, wil VIVO vzw in 2013 starten met een zelfsturend ‘Leernetwerk Cultuursensitieve Zorg’.

Datum: 15/07/2013

In zijn nieuwste themanummer “Superdiversiteit”, houdt ALERT, het tijdschrift voor sociaal werk en politiek, een pleidooi voor meer aandacht voor superdiversiteit in het sociaal werk en voor een houding van actief pluralisme.

               “Superdiversiteit in de samenleving betekent ook superdiversiteit in het sociaal werk.”

Datum: 02/07/2013

Op 10 juli 2013 start de Ramadan of de vastenmaand voor moslims. Tijdens deze periode van bezinning en reiniging onthouden moslims wereldwijd zich vanaf het opkomen van de zon tot zonsondergang van eten, drinken, roken en seksuele omgang. Zeker doorheen de lange zomerdagen is dit een hele beproeving. Voor zorgverleners is het essentieel aandacht te hebben voor en rekening te houden met deze uitdagende periode. Het is belangrijk te anticiperen en de zorg te differentiëren naargelang de patiënt.

Wie doet mee?

Datum: 26/03/2013

Werk je als hulpverlener regelmatig met patiënten of cliënten uit etnisch-culturele minderheden? Of wil je hen beter bereiken?  Wil je je ervaringen uitwisselen, bijleren over cultuursensitieve zorg of je expertise hierover doorgeven aan je collega’s? Dan zijn we op zoek naar jou!

Tijdens de opmaak van Pigmentzorg ontdekten we dat hulpverleners met kennis over cultuursensitieve zorg vaak alleen staan in hun discipline/regio/subsector. Ze hebben weinig kansen om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen.

Datum: 26/03/2013

De Week van de Verpleegkunde, georganiseerd door het NVKVV, startte op maandag 18 maart met de studiedag van de werkgroep pluriculturele zorg : 'Horen, zien, (zwijgen), spreken. Communicatie met anderstaligen in de gezondheidszorg, (g)een probleem?!'

Een 50-tal zeer geïnteresseerde deelnemers woonden de studiedag bij en gingen in interactie met de verschillende sprekers.

Pagina's