Allochtonen en de nierpatiëntenvereniging (NL) | Onderzoek

Allochtone nierpatiënten

In dit onderzoek wordt nagegaan wat de Nierpatiëntenvereniging Nederland kan betekenen voor allochtone nierpatiënten. Achterliggende vragen waren onder andere:

  • Hoe word je een belangenorganisatie voor alle patiënten: allochtoon en autochtoon?
  • Hoe verbeter je je dienstverlening aan allochtonen?
  • Hoe raken allochtonen meer betrokken bij het beleid, de activiteiten en het vrijwilligerswerk in de organisatie? 

Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie en een empirisch onderzoek bij allochtone nierpatiënten.

Een greep uit de conclusies:

  • De contacten tussen hulpverleners en allochtone nierpatiënten verlopen doorgaans goed
  • Miscommunicatie komt vooral voor bij de eerste generatie Turken en Marokkanen
  • De hulpverleners kampen met een kennisgebrek over de achtergrond en beweegredenen van hun patiënten. Zij twijfelen ook over hoe ver zij de (eerste generatie) allochtone patiënten tegemoet willen komen
  • Allochtone patiënten kampen soms met een gebrek aan informatie en weten onvoldoende over wat er wel en niet beschikbaar is aan producten en diensten. Zij weten ook niet goed wat ze van diverse hulpverleners mogen verwachten en wat hun rechten en plichten zijn.
  • De Surinaamse nierpatiënten blijken beter geïntegreerd in het Nederlandse zorgsysteem dan de Turkse en de Marokkaanse.
  • Het onderzoek sluit af met uitgebreide aanbevelingen, zowel naar de allochtone nierpatiënten zelf, als naar hulpverleners en de nierpatiëntenvereniging. Een heel aantal van die aanbevelingen kunnen ook van toepassing zijn binnen de Vlaamse context.

Wie heeft het geschreven?

Dit onderzoek werd in 2005 gevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de Nierpatiëntenvereniging van Nederland.

Lezen?

Lees het onderzoek op de website van het Verwey-Jonker Instituut.