Maatschappelijk werk en etnisch-culturele minderheden in Leuven | Onderzoek

Maatschappelijk werk en etnisch-culturele minderheden

Dit onderzoek mondde uit in verbetervoorstellen en een plan van aanpak voor het beter omgaan met OCMW-cliënten uit de etnisch-culturele minderheden. Zowel de kijk van ocmw-medewerkers als van ocmw-cliënten uit de etnisch-culturele minderheden komt aanbod.

Voornaamste conclusies

  • Vertrekken van de bestaande expertise in huis: intervisiemomenten met eigen medewerkers kunnen de bestaande expertise bundelen en de aanwezige creativiteit van medewerkers actief aanboren
  • Een goede communicatie als norm: ruis op de communicatie wordt veroorzaakt door de taalbarrière, gebrek aan transparantie en culturele en religieuze verschillen. Mogelijke verbeterpunten: meer werken met professionele tolken bij aanvang van de begeleiding, vereenvoudiging van het eigen taalgebruik naar nieuwkomers toe, het consequent uitvoeren van de informatieplicht, leren omgaan met culturele en religieuze diversiteit en het uitbouwen van samenwerkingsverbanden met allochtone verenigingen.
  • Investeren in perspectiefbepaling: wachten tot een nieuwkomer Nederlands spreekt om aan perspectiefbepaling te doen, heeft geen zin. Tegemoet komen aan het taalprobleem bij perspectiefbepaling kan door: meer tijd per cliënt, werken met tolken, meer afstemming met partners als VDAB of het onthaalbureau, vastgelegde trajecten aan te passen aan veranderende omstandigheden.
  • Werk en sociale contacten met Belgen als toegang tot integratie: grote struikelblok lijkt de hoge verwachtingen op vlak van kennis van het Nederlands. Overleg met politieke spelers, werkgeversorganisaties en interimkantoren over de bestaande (hoge) taaleisen voor nieuwkomers dringt zich op. Sollicitatietraining en vrijwilligerswerk voor nieuwkomers zijn ook mogelijke pistes.

Wie heeft het gemaakt?

HIVA, in opdracht van de sociale dienst van het OCMW van Leuven.

Bestellen?

Stuur een mailtje naar Liesbeth De Pauw van het OCMW in Leuven met als onderwerp 'focus op'.

Het boekje kost 5 euro (excl. verzendingskost).