Meetladder diversiteit | Methodiek

Meetladder diversiteit. Reflectietool

Reflectietool voor divers-sensitieve projecten en acties

Met de meetladder kan je nagaan in welke mate je actie of project rekening houdt met diversiteit. Heb je voldoende aandacht voor personen die vergeten of uitgesloten worden op basis van hun geslacht, gender, seksuele oriëntatie, huidskleur, migratieachtergrond, leeftijd, religie, gezondheid, handicap of een combinatie van meerdere factoren?

Doel?

Reflectie

De meetladder verhoogt het bewustzijn rond omgaan met diversiteit. De vragen stimuleren zelfreflectie, een basisvoorwaarde voor divers-sensitief werken. Dit betekent dat je bereid bent om het eigen referentiekader en de eigen manier van werken in vraag te stellen.

Inspiratie

Met de voorbeelden worden enkele inspirerende ideeën aangereikt. Je kan eruit halen wat voor jouw project van toepassing is.

Groeien in diversiteit 

Divers-sensitiviteit vertrekt vanuit een grondhouding van aanvaarding. Hierbij heb je aandacht voor het ‘anders-zijn’, maar voel je ook aan wanneer de verschillen niet relevant zijn. Het is streven naar gelijkheid vanuit openheid, wederzijds respect en menselijkheid. Het impliceert groeien als kritisch reflectieve professional.

Wie heeft deze tool gemaakt? 

Agentschap Integratie en Inburgering en Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg

Meer info? 

Contacteer Stijn Heirman (Agentschap Integratie en Inburgering) via stijn.heirman@integratie-inburgering.be of 02 501 66 80  of Cynthia van Tiel (Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg) via cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be of  02 413 01 48/

Geïnteresseerd? 

Download de meetladder.