Toolbox Diversiteit: Een bundeling van tools en methodieken voor diversiteitsmedewerkers in het jeugdwerk. | Website

Wat?

Deze website helpt jou en je organisatie op weg naar een inclusievere jeugdwerking. Je vindt er allerlei tools, methodieken en werkvormen op maat van diversiteitsmedewerkers. De site behandelt tal van thema's over het werken met diverse kinderen en jongeren. De focus ligt dan ook op meer diepgaande of fundamentele verschillen in de levensomstandigheden waarin kinderen en jongeren opgroeien. De verschillende levensomstandigheden en referentiekaders leiden tot breuklijnen en zitten vertaald in ‘doelgroepen’ of ‘kansengroepen’: 

  • Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede
  • Kinderen en jongeren met een beperking 
  • Laaggeschoolde jongeren
  • Kinderen en jongeren met een migratieachtergrond
  • Holebi’s en transgenders 

Wie?

De input van de toolbox werd verzameld door de werkgroep diversiteitsbeleid van De Ambrassade onder begeleiding van Pieter Verbanck (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk) en Kris De Visscher (Demos). Don Pandzou van De Ambrassade en Kris De Visscher van Demos schreven het leeuwendeel van de teksten. Daarnaast bezorgden verschillende jeugdwerkorganisaties bijkomende input: extra informatie, ‘good- en bad practices’, expertise en/of beeldmateriaal.

Voor wie?

Voor al wie jeugdwerking laagdrempeliger wil maken: diversiteitsmedewerkers & (bovenlokale) jeugdwerkers, medewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, professionals uit allerlei beleidsdomeinen die rond diversiteit werken.

Geïnteresseerd?

Surf naar https://ambrassade.be/nl/toolbox-diversiteit.