Statushouders vertellen hoe zij de gezondheidszorg in Nederland ervaren

Duur: 3m46

In dit filmpje delen erkende vluchtelingen (= statushouders) hun eerste ervaringen met de gezondheidszorg in Nederland. Hun verhalen illustreren hoe sleutelpersonen gemeenten kunnen helpen om vluchtelingen te bereiken en hen te betrekken bij gemeentelijke activiteiten. Ook professionals in preventie, zorg en welzijn hebben baat bij de voorlichtende en adviserende rol van sleutelpersonen. 
 
Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, publiceerde deze video in november 2017. 
Pharos wil de grote gezondheidsverschillen terugdringen. Het experticecentrum zet daarom ook in op de kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. Het ondersteunt zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.
Meer informatie vind je op de website https://www.pharos.nl.
 

Bekijk meer filmpjes over Toegankelijkheid van voorzieningen