Agenda

Basisvorming cultuursensitieve zorg

Datum: 
dinsdag 17 maart 2020 - 09u45
Locatie: 
Provinciaal Administratief Centrum (PAC), Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Organisatie: 
RADAR : netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen

Inhoud vorming

De diversiteit in de samenleving is niet meer weg te denken. Voor  hulpverleners vormt het contact met cliënten met een migratieachtergrond vaak een uitdaging. Er is meer ruimte voor misverstanden en dat kan leiden tot een moeilijke samenwerking.

Doorheen de vorming komen er verschillende invalshoeken aan bod. We staan stil bij de rol die je eigen referentiekader kan spelen, we denken vanuit het perspectief van de meervoudige identiteit. We denken ook na over vaardigheden op gebied van interculturele communicatie. Tijdens de vorming is er ook ruimte voor uitwisseling van ervaring en meningen in het omgaan met diversiteit. Geen magische formules maar samen stap voor stap zoeken hoe je kan werken aan verbinding.

In de namiddag reflecteren we in kleine groepen over de toepassing in de praktijk vanuit concreet casusmateriaal.

Doelgroep

Zowel voor hulpverleners die nieuw zijn in hulp- of dienstverlening als voor alle hulpverleners voor wie het nieuw is om te werken met etnisch-culturele-minderheden.

Programma:

  • 9:00u  Onthaal 
  • 9:30u  Cultuursensitief aan de slag
  • 12:30u Middagpauze 
  • 13:30u Casusbespreking
    Om de interactie tijdens de casusbespreking optimaal te houden, kiezen we er bewust voor om te werken in twee kleinere groepen (van maximum 10 personen)
  • 16:00u Einde 

Lesgevers

Voormiddag: Margot Lavent vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen en Stijn Tondeur AGII

Namiddag: Yasmine Boumahdi – CGG Waas en Dender,  Margot Lavent vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen 

Inschrijving

De vorming is volzet. Laat hier je gegevens achter via deze link om in te tekenen op de wachtlijst en op de hoogte te blijven van een herhaling van deze vorming.