Agenda

Casustafel: Begeleiding van NBMV als doelgroep binnen de integrale jeugdhulp

Datum: 
donderdag 12 november 2020 - 09u30 tot 12u30
Locatie: 
PAC Gent
Organisatie: 
OTA

Wat?

De groep van NBMV’s (niet begeleide minderjarige vreemdelingen) vormt een kwetsbare groep binnen de jeugdhulpverlening. Ze zijn nog kind, zijn alleen, hebben geen context om op terug te vallen. Vaak dragen ze een zware rugzak met zich mee van negatieve en of traumatische ervaringen uit het land van herkomst, van tijdens hun vluchtroute of sinds hun aankomst in België. De groep van NBMV’s is gevarieerd. Hoe kan ik als begeleider deze jongeren ondersteunen? Wat zijn de noden van deze jongeren? Hoe ga ik om met afstand en nabijheid? Enz.

Een casustafel bestaat uit ongeveer 8 hulpverleners uit de integrale jeugdhulp. Aan de hand van enkele casussen gaan we in gesprek over specifieke thema's. In groep bespreken we de casus, gaan we op zoek naar krachten en staan stil bij uitdagingen. Casussen worden steeds aangebracht door de deelnemers zelf, gekoppeld aan één of meerdere leervragen. Het doel is te komen tot onderlinge uitwisseling van kennis, informatie, reflectie en ervaringen aan de hand van reële casussen gekoppeld aan concrete thema's. 

Voor wie?

De casustafels zijn toegankelijk voor hulpverleners uit de integrale jeugdhulp uit de regio's Oost- en WestVlaanderen.

Prijs?

Deelname is kosteloos. We verwachten van de ingeschreven deelnemers een engagement na inschrijving aangezien het aantal plaatsen beperkt is. 

Inschrijven?

Inschrijven kan via dit inschrijvingsformulier.