Agenda

Interculturele communicatie met ouders

Datum: 
woensdag 07 oktober 2020 - 09u00 tot 12u00
Locatie: 
Thomas More - Campus Kruidtuin - Mechelen
Organisatie: 
Lerarenopleiding Thomas More

Wat?

Een gesprek met een ouder of een leerling loopt helemaal verkeerd. Wat ging er mis? Omwille van een cultureel verschil denk ik dat de ouder mij niet zal begrijpen. Hoe pak ik dat het beste aan? Hoe communiceer ik duidelijk zodat we elkaar begrijpen?

In deze vorming geven we invulling aan het begrip 'interculturele communicatie' op basis van een theoretisch kader. Vervolgens concretiseren we het mogelijke effect van cultuurverschillen op communicatie aan de hand van praktijkvoorbeelden. We koppelen de theorie aan je huidige en toekomstige professionele uitdagingen en zetten in op het uitwisselen van ervaringen. 

De vorming wil de deelnemers handvaten aanreiken om inzicht te krijgen in de eigen referentiekaders en in verschillende strategieën om respectvol en verbindend te communiceren met ouders.  Dit zijn de concrete doelstellingen van deze vorming: 

  • De deelnemer wordt zich bewust van zijn ‘referentiekader’; 
  • De deelnemer leert wat ‘handelingsverlegenheid’ is en krijgt inzichten aangereikt om hiermee om te gaan;  
  • De deelnemer leert bepaalde situaties kritisch onderzoeken; 
  • De deelnemer krijgt nieuwe inzichten en perspectieven aangeboden om situaties te bekijken; 
  • De deelnemer leert hoe hij of zij in bepaalde situaties kan handelen;  
  • De deelnemer leert hoe hij of zij (culturele) verschillen kan overbruggen.  

Verschillende oefeningen laten de deelnemers nadenken over hun eigen praktijk. Zelfondervinding en -bewustwording staan hierbij centraal. Er is ook ruimte voor het bespreken van casussen. Deelnemers kunnen indien gewenst op voorhand een concrete casus doorgeven.  

Voor wie?

De vorming is gericht op leerkrachten, zorgleerkrachten, onthaalmedewerkers, CLB-medewerkers, onderwijsopbouwwerkers, directies – alle onderwijsniveaus.

Door wie?

De lesgever is Cleo Swinnen, verbonden aan het Agentschap Integratie & Inburgering.

Waar?

De locatie is campus Kruidtuin van Thomas More in Mechelen.  

Interesse?

Inschrijven kan je hier (cursuscode 2021/COCOM01). Het cursusgeld bedraagt 50,00 euro.