Agenda

Mentaal lijden en traumabegeleiding bij mensen in een asielcontext

Datum: 
dinsdag 26 september 2017 - 09u30 tot 16u00
Organisatie: 
Steunpunt cultuursensitieve zorg Brussel

Deze vormingsreeks is bedoeld voor hulpverleners op de eerste lijn die werken met mensen in ballingschap, asielprocedure of als erkend vluchteling. Tijdens de vorming bieden we pistes aan om de kwaliteit van de begeleiding rond trauma en stress bij deze groep te optimaliseren vanuit de bestaande settings. De focus ligt op een onmiddelijke omkadering van trauma gerelateerde aspecten voor de hulpverleners in Brussel die te maken hebben met de psychosociale problemen bij deze groep mensen. 
In deze vormingsmodule doorbreken we de klassieke benadering door, naast de medisch-individuele benadering, ook naar het 'collectieve trauma' te kijken. Trauma's zijn vaak van collectieve aard. Aan de hand van termen als 'sociaal lijden' en 'veerkracht' gaan we dieper in op de manier waarop hulpverleners de interpersoonlijke ervaringen van chronisch lijden kunnen aanpakken. 
Met de deelnemers van deze vormingsreeks zoeken we naar antwoorden op het kruispunt van sociale, culturele en gezondheidsproblemen. 

Programma

di 26 sept : cultuursensitieve zorg in asielcontext

 • Vaak gebruikte begrippen zoals cultuur, etniciteit, nationaliteit, ras worden gedefinieerd. 
 • Impact van cultuur op mentaal lijden wordt besproken
 • De stappen naar cultuursensitieve(re) zorg worden uitgelegd
 • Aspecten zoals taalgebruik, werken met tolken, culturele overdracht en tegenoverdracht, plaats van culturele kennis in de hulpverlening worden toegelicht
 • Cultuur door een dynamisch en genuanceerd blik zien
 • De eerste stappen zettten om je cultuurgevoeligheid te bevorderen

di 3 okt: migtratiedynamieken en migratieprocessen worden benoemd

 • Trauma en PTSS
 • Individueel en collectief trauma
 • Trauma als erfenis
 • Transgenerationaliteit en reconstructie
 • Mechanismen van transgeneratie

di 24 okt: zorg voor mensen in een precaire situatie

voormiddag: 

 • Bezoek vzw Pigment
 • Dialoog over 'sociaal lijden' en mogelijke antwoorden vanuit de huidige hulpverlening
 • Bestaat 'neutrale hulpverlening'? 
 • 'Good practices' in de grenszone van de hulpverlening

namiddag: 

 • Psychose in de asielcontext
 • Verklaringsmodellen, prevalentie en de behandeling van psychose
 • Casusvoorbeelden van allochtone psychotici 
 • Diagnostiek en behandeling
 • 'Therapeutisch huwelijk' en 'Teruggaan naar het herkomstland'

di 14 nov: toegang tot zorg en verblijfsmogelijkheden (ism Medimmigrant)

voormiddag: 

 • Toegang tot gezondheidszorg voor mensen in precaire verblijfssituatie wordt uitgelegd
 • De rechten van de mensen met een precair verblijf tot de reguliere zorg wordt voorgesteld
 • Mogelijkheden van de tussenkomst van OCMW, Fedasil en ziekteverzekering en hoe deze in gang zetten, worden uitgelegd
 • Er wordt specifiek aandacht gegeven aan de mogelijkheden van toegang tot psychische zorg
 • Verblijfsmogelijkheden met een medische problematiek worden toegelicht
 • Uitstel van vertrek, terugkeer en toekomstoriëntering worden besproken

namiddag: 

 • Begeleiden van mentaal lijden en trauma: antwoorden vanuit de werksetting
 • Casusbespreking en afronding

Algemene werkvormen

 • Intervisie
 • Theoretische duiding
 • Casusbespreking
 • Videofragmenten
 • Bezoek aan settings in Brussel

Lesgevers

Redouane Ben Driss, CGG Brussel
Stefaan Plysier, CGG Brussel
Veerle Evenepoel, Medimmigrant

Inschrijving

Contact opnemen met cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be of 02/478 90 90

Inschrijven tot 20 juli 2017

Prijs: gratis