Agenda

Oud worden ver van huis: vragen oudere migranten andere zorg?

Datum: 
dinsdag 23 februari 2021 - 12u30 tot 16u30
Locatie: 
Hivset Campus Turnhout, Herentalsstraat 70.
Organisatie: 
Hivset ism Expertisecentrum Door Elkaar

Het huidige zorgaanbod sluit nog te beperkt aan bij de behoeften van oudere migranten en is niet toegerust op het omgaan met nieuwe dilemma’s en cultuursensitieve vraagstukken.

Binnen deze 4 uur durende vorming staan we stil bij de noden van deze groeiende groep migranten. Wat zijn de specifieke noden van zorgvragers en hun omgeving. Maar ook van zorgverleners om deze cultuursensitieve zorg te kunnen bieden. Welke kapstokken heb je nodig om hiermee van start te gaan.

Doelgroep

Alle mensen die interesse hebben in de belevingswereld van een oudere zorgvrager met een migratieachtergrond.

Programma

Als zorgverleners niet de juiste ondersteuning en de scholing krijgen, blijft persoonsgerichte zorg een illusie. Nu voelen zorgprofessionals zich geregeld onthand in de zorg aan oudere migranten. Ze ervaren bijvoorbeeld schroom om vragen te stellen over de gewoonten, of om door te vragen na een sociaal wenselijk antwoord van de cliënt en betrokken familieleden. Want op enkele uitzonderingen na heeft het gros van de organisaties nog geen duidelijk diversiteitsbeleid. Hierdoor moeten zorgprofessionals in voor hen onbekende of lastige situaties zelf beslissingen nemen waar zij niet op zijn voorbereid en waarin ze wellicht niet worden gesteund

Inschrijving

Je kan je inschrijven via deze link.

Maximum aantal deelnemers: 25

Prijs: 45 euro