Agenda

Palliatieve zorg en andere culturen

Datum: 
donderdag 01 april 2021 - 08u30
Locatie: 
Turnhout
Organisatie: 
Vormingscentrum HIVSET

Doelgroep

Hulpverleners in de palliatieve zorg.

Programma

Patiënten, cliënten, zorgverleners botsen vaak op verschillen. Ze zijn soms letterlijk vreemden voor elkaar. De wederzijdse onbekendheid is vaak oorzaak van gevoelens van ergernis en frustratie, onzekerheid, angst. De beleving van ziekte en gezondheid, het omgaan met voorschriften en de eigen invulling ervan spelen een belangrijke rol in de fases van begeleidings- of zorgverleningsproces. Zeker in de laatste fase van het leven is elkaar begrijpen heel belangrijk.
Werken met andere culturen in de zorg vraagt een denken buiten de traditionele kaders: andere verklaringsmodellen van ziekte, ander hulpzoekgedrag, anders uiten van klachten, andere verwachtingen, andere beleving van palliatieve zorg… kortom een cultuur sensitieve benadering in de laatste levensfase is essentieel.
In deze vorming geven we een antwoord op de vragen en bekijken we de nodige interculturele competenties om in de palliatieve setting inclusief te kunnen werken.
Een breed kader wordt aangereikt met aanzetten tot oplossingen, alsook tools, hulpmiddelen en vele tips.

Docente: Lieve Lenaerts

Kostprijs

45 euro, incl. koffie en cursusmateriaal

Getuigschrift

Cursisten krijgen een attest van deelname

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v. de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.
Voor deze opleiding kan je enkel gebruik maken van de KMO-portefeuille indien je met meerdere collega's komt (het totale inschrijvingsbedrag moet meer dan 100 euro bedragen).
Raadpleeg onze voorwaarden onderaan deze pagina.  

Dit is een live opleiding

max aantal deelnemers: 22

Inschrijven: https://vormingscentrum.tactics.be/inschrijven/type/O/id/1882