Agenda

Referentiepersoon interculturaliteit

Datum: 
donderdag 21 september 2017 u (Hele dag)
Locatie: 
Turnhout, Herentalsstraat 70, Hivset Campus
Organisatie: 
Hivset ism Expertisecentrum Door Elkaar

Een superdiverse samenleving heeft grote uitdagingen. Dagelijks komen we in aanraking met verschil: cliënten, ouders, patiënten,... Ze denken anders, spreken en voelen anders. Wat betekent dit voor jou persoonlijk en voor je organisatie? Hoe ga je om met de toenemende diversiteit? Welke aandachtspunten zijn belangrijk? In hoeverre moeten we de leefwereld van de 'ander' kennen?

Alles draait rond interculturele competenties. Wil je graag bijdragen tot een betere kwaliteit van de hulp- en dienstverlening? Dan is deze opleiding iets voor jou! Je krijgt een stevige dosis praktijkgerichte inhouden, maar ook vele tools, tips en tricks, getuigenissen en bezoeken.
Kortom, je leert met een open blik kijken en omgaan met de wereld rond jou. Bovendien verhoog je stevig je interculturele competenties.

Doelgroep

Medewerkers in de zorg, hulpverlening, kinderopvang, onderwijs,...
Eenieder met een brede interesse voor het thema diversiteit.

Programma

Dag 1: startmodule 21/09/2017
- inleiding diversiteit. Interculturele competenties en ervaringsoefeningen
- stilstaan bij zelfkennis en je basishouding, je eigen waarden en normen
- kennismaking met interculturele communicatie en het TOPOI-model

Dag 2: taalmodule 19/10/2017
- taaldrempels en taalgeletterdheid: tools en tips
- lage gezondheidsvaardigheden herkennen: inzichten, tools en tips
- werken met tolken: oefensessie
- de thuistaal als hefboom
- cultuur sensitieve voorlichting: een praktijkvoorbeeld

Dag 3: migratie, identiteit en beeldvorming 23/11/2017
- migratie: diverse migraties, diverse problemen, migratie als verlieservaring
- vooroordelen, stereotypen, witte privileges
- kennismaking met het model 'Berschermjassen'

Dag 4: cultuurverschillen 25/01/2018
- verschil en verbondenheid: kennismaking met diverse modellen
- stilstaan bij verklaringsmodellen over ziek zijn en hulpverlening
- bezoek brengen aan o.a. een moskee

Dag 5: religieuze verschillen 22/02/2018
- Jodendom, Islam
- Topics en getuigenissen

Dag 6: diversiteitsbeleid 15/03/2018
- veranderingsmanagement
- ouderbetrokkenheid als insteek
- HICO-spel: een interactieve methodiek om te communiceren met anderstalige ouders
- een getuigenis uit de sector gehandicaptenzorg: de driehoek van Chiel Egberts als model

Dag 7: organisatie 'te doen' 19/04/2018
- Hoe diversiteit inbedden in je organisatie?
- omgaan met weerstand en dilemma's
- diabolo- spel
- op weg naar een interculturaliseringstraject

Dag 8: bezoeken Antwerpen 17/05/2018
- een school met veel diversiteit
- de Joodse cultuur

Dag 9: Slotmodule 14/06/2018
- casuïstiek en verbindende communicatie
- interculturaliseringstraject: op weg voor je eigen organisatie

Gedurende de hele opleiding worden heel concrete instrumenten aangereikt:materialen, tips, tools, goede voorbeelden...
Een persoonlijke portfolio wordt gehanteerd om het proces mee op te volgen.
Na deze opleiding, bieden wij vervolgsessies aan en intervisie.

Inschrijving

Je kan je tot 22 aug inschrijven via deze link

Prijs: 540 euro

Meer info? 

nadine.maes@hivset.be