Agenda

Studiedag - Solidariteit in superdiversiteit

Datum: 
vrijdag 08 december 2017 - 09u30 tot 13u30
Locatie: 
Socius - Kaaitheater, Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel
Organisatie: 
Socius

Brussel is al een stad van minderheden waar nauwelijks nog een culturele meerderheid heerst. Ondertussen vinden we elders in Vlaanderen meer en meer superdiverse buurten en wijken. Ook sociaal-cultureel werkers krijgen te maken met culturele verschillen. Dat daagt ons uit om vernieuwende sociaal-culturele praktijken te ontwikkelen.
Het boek ‘Solidariteit in superdiversiteit’ toont hoe solidariteit in superdiversiteit vorm krijgt en professioneel kan ondersteund worden op 20 concrete plaatsen. Plaatsen waar mensen van diverse afkomst elkaar tegenkomen zoals de school, de werkvloer, de woonomgeving, het buurtplein, het clublokaal en het sportveld. ‘Solidariteit in superdiversiteit’ geeft de lezer een toegankelijke inkijk in deze thematiek. De auteurs tonen dat de uitdaging verder reikt dan sociale cohesie. Daarvoor maken ze gebruik van kernconcepten uit hun interdisciplinair onderzoekswerk: spanningsveld tussen integratie en transformatie, verschillende bronnen van solidariteit, leerprocessen, burgerschappraktijken en plaats. Tot slot reiken zij handvatten aan om solidariteit in een superdiverse samenleving te ontwikkelen en te versterken.

Programma

09u30: Onthaal
10u00: Welkom
10u05: Handvatten voor solidariteit in superdiversiteit (dr. Nick Schuermans, postdoctoraal researcher and teaching associate, VUB, Cosmopolis)
10u45: Reflecties van sociaal-cultureel werkers
11u10: Pauze
11u25: Solidariteit in superdiversiteit professioneel ondersteunen: strategieën (prof. dr. Joke Vandenabeele, hoofddocent, KUL, Laboratorium Educatie en Samenleving)
11u55: Reflecties van sociaal-cultureel werkers
12u30: Broodjeslunch en informele nabespreking

Inschrijven?

Inschrijven kan via deze link

Deelnemen kost 50 euro.
Deelnemers kunnen het boek  ‘Solidariteit in superdiversiteit’ ter plekke met korting aanschaffen voor 20 euro.

Meer info?

Contacteer Marc Jans voor meer informatie. Marc zoekt binnen de sector en in wetenschappelijke kringen naar kerngegevens over het sociaal-cultureel volwassenenwerk en volgt het wetenschappelijk onderzoek met praktijkrelevantie voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk op.