Agenda

Themadag palliatieve zorg: Palliatieve zorg en andere culturen

Datum: 
donderdag 25 januari 2018 - 09u00 tot 12u00
Locatie: 
Vormingscentrum Hivset, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
Organisatie: 
Palliatief Netwerk Arrondisement Turnhout (PNAT) en DoorElkaar Hivset Campus

Inhoud 

Patiënten, cliënten, zorgverleners botsen vaak op verschillen. Ze zijn soms letterlijk vreemden voor elkaar. De wederzijdse onbekendheid is vaak oorzaak van gevoelens van ergernis en frustratie, onzekerheid, angst. De beleving van ziekte en gezondheid, het omgaan met voorschriften en de eigen invulling ervan spelen een belangrijke rol in de fases van begeleidings- of zorgverleningsproces. Zeker in de laatste fase van het leven is elkaar begrijpen heel belangrijk. 

Werken met andere culturen in de zorg vraagt een denken buiten de traditionele kaders: andere verklaringsmodellen van ziekte, ander hulpzoekgedrag, anders uiten van klachten, andere verwachtingen, andere beleving van palliatieve zorg… kortom een cultuur sensitieve benadering in de laatste levensfase is essentieel.

In deze vorming geven we een antwoord op de vragen en bekijken we de nodige interculturele competenties om in de palliatieve setting inclusief te kunnen werken. 

Een breed kader wordt aangereikt met aanzetten tot oplossingen, alsook tools, hulpmiddelen en vele tips.

Doelgroep

Hulpverleners in de palliatieve zorg. 

Docente

Lieve Lenaerts 

Prijs

De deelnameprijs is 40 euro, incl. koffie en cursusmateriaal. Cursisten krijgen een attest van deelname.

Contactpersoon

Natasja Seels, e-mailadres natasja.seels@hivset.be

Inschrijven

Online inschrijven kan je via deze link.