Blog

10 tips voor kwalitatieve Palliatieve Zorg in Diversiteit

Koester overeenkomsten en biedt ruimte aan verschillen.

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) van zaterdag, 8 oktober ’16 heeft Marijke Cornelis, coach diversiteit en inclusie bij Azetta, volgende 10 aanbevelingen geselecteerd voor een kwaliteitsvolle palliatieve zorg in een interculturele context : 

5 tips voor medewerkers

1. Zie de persoon, niet de cultuur.
2. Ga in gesprek, communicatie is centraal.
3. Biedt ruimte voor rituelen, gewoontes en het eigen handelen van de familie.
4. Wees je bewust van eigen waarden en normen.
5. Laat het management weten welke je nood aan ondersteuning is. 

5 tips voor het organisatiemanagement

6. Bekijk welke aanpassingen nodig en mogelijk zijn om de dienstverlening voor cliënten met een migratie-achtergrond toegankelijker te maken. Biedt ruimte voor onverwachte en niet alledaagse gebeurtenissen. 
7. Schep de voorwaarden die medewerkers ondersteunen in het voeren van een open dialoog. 
8. Streef naar een culturele mix in het personeelsbestand.
9. Maak werk van interculturalisatie. 
10. Niet bang zijn, maar gewoon beginnen. 

Ben je getriggerd en wil je meer weten over deze tips,  lees hier dan het hele artikel.