Blog

Cultuursensitief werken in de geestelijke gezondheidszorg

Berna Kalkan en Stefaan Plysier (Steunpunt Cultuursensitieve zorg Brussel) geven in het artikel 'Ziek is in elke taal ziek' uit Weliswaar hun mening op cultuursensitieve zorg in de geestelijke gezondheidszorg. Ze halen thema's aan zoals taboe's, sociaal netwerk,... bij mensen uit andere culturen en geven ook enkele tips voor hulpverleners mee: cultuurbewustzijn, multidisciplinair werken,...

Lees het artikel in Weliswaar.