Blog

Cultuursensitieve ouderenzorg. Neem de mens als uitgangspunt

De basis van cultuursensitief werken is een pluralistische grondhouding die aan zorgverleners, maar ook aan cliënten, garanties biedt op het opbouwen van een kwalitatieve zorgrelatie. Zo’n attitude overstijgt het culturele aspect en omvat meer dan basiskennis over enkele aspecten, tradities en gewoontes van een cultuur. De mens in zijn geheel, met al zijn aspecten en kenmerken, is het uitgangspunt
Deze pluralistische insteek omvat niet enkel de grondhouding van de zorgverlener maar behelst ook het zorg- en dienstverleningsaanbod.

Daarnaast bieden de schrijvers ook een aantal concrete tips die de zorgverlener kunnen ondersteunen

Lees het hele artikel. Dit artikel is geschreven voor Sociaal.Net, door Bart Claes, Ann Claeys en Arzu Yentür.