Blog

Gezocht: mensen met een mening

Werk je als hulpverlener regelmatig met patiënten of cliënten uit etnisch-culturele minderheden? Of wil je hen beter bereiken?  Wil je je ervaringen uitwisselen, bijleren over cultuursensitieve zorg of je expertise hierover doorgeven aan je collega’s? Dan zijn we op zoek naar jou!

Tijdens de opmaak van Pigmentzorg ontdekten we dat hulpverleners met kennis over cultuursensitieve zorg vaak alleen staan in hun discipline/regio/subsector. Ze hebben weinig kansen om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen.

Om daarop een antwoord te bieden starten we met een vervolgproject. We willen een leernetwerk cultuursensitieve zorg opzetten, waar je gemakkelijk expertise kan uitwisselen, en dit over de verschillende disciplines heen. Het concept voor dit leernetwerk willen we samen met jou en andere hulpverleners die in het werkveld staan, ontwikkelen. We willen immers dat dit leernetwerk aansluit bij de behoeften die leven in het veld zodat het een echte meerwaarde heeft voor de praktijk! 

We organiseren 6 focusgesprekken (1 per provincie + Brussel) om samen een onderbouwd concept te ontwikkelen. In elke focusgroep willen we een mix opnemen van experten over cultuursensitieve zorg én hulpverleners die enkel een basiskennis hebben op dit vlak. Zo brengen we de noden die leven op verschillende niveaus goed in kaart. We streven ook verscheidenheid na op vlak van beroepsprofielen en subsectoren. Opvoeder, dokter, tandarts, verpleegkundige, psycholoog,... werkend voor een ziekenhuis, thuiszorg, CGG, CAW, bijzondere jeugdzorg,... Alle hulpverleners met interesse om meer te leren over cultuursensitieve zorg zijn welkom!

Wil jij graag een bijdrage leveren aan de opstart van dit nieuwe leernetwerk door je ideeën en ervaringen met ons te delen tijdens een focusgesprek? Of heb je een collega die interesse heeft in cultuursensitieve zorg? Stuur dan een mailtje naar sj@vivosocialprofit.org en vermeld naam, functie, werkgever en je ervaring met cultuursensitieve zorg.

De data zijn:

  • provincie Oost-Vlaanderen: op dinsdag 30 april 2013 in De Centrale in Gent
  • provincie West-Vlaanderen: op dinsdag 7 mei 2013 in de Budafabriek in Kortrijk
  • Brussel: op dinsdag 14 mei 2013 in Café de Fiennes in Anderlecht
  • provincie Vlaams-Brabant: op dinsdag 28 mei 2013 in het provinciehuis in Leuven
  • provincie Limburg: op donderdag 13 juni 2013 in het Cultuurcentrum in Hasselt
  • provincie Antwerpen: op donderdag 27 juni 2013 in het Huis van de Sport in Antwerpen
     

De focusgesprekken vinden telkens in de voormiddag plaats, van 9u tot 12u. Het gaat om een eenmalig en vrijwillig engagement waarbij je meewerkt aan de versterking van de sociale sector op vlak van cultuursensitieve zorg.
Wij zorgen natuurlijk wel voor een hapje en een drankje!

Voor elk focusgesprek zoeken we ongeveer 10 personen. Indien er zich meer personen zouden aanbieden, zal de selectie worden gemaakt op basis van de verscheidenheid in de profielen. Iedereen die zich aanmeldt, wordt sowieso betrokken bij de verdere ontwikkelingen van dit leernetwerk!