Blog

“Innovatief wijkzorgmodel op maat van kwetsbare buurt” ontving “Zorgverhaal van het jaar"

EVA vzw ontving met het ESF-project “ Innovatief wijkzorgmodel op maat van kwetsbare buurt” de award “ Zorgverhaal van het jaar “ uit de handen van Minister Van Deurzen, een initiatief van het Rode Kruis ism “Dag van de Zorg”. 

Het project kon de jury charmeren  door de inspanningen die geleverd worden om door de inzet van ervaringsdeskundigen in de zorg een brug te slaan naar senioren met migratieachtegrond.
Wij zijn verheugd dat deze award een project in de  Brusselse zorgsector in het zonnetje zet:  mensen met zorgervaring  worden gewaardeerd en krijgen professionele kansen om als  brugfiguren in Brusselse buurten er mee voor te  zorgen dat het basisrecht op zorg voor senioren met migratieachtergrond geconcretiseerd wordt. Deze ervaringsdeskundigen volgen een leerwerktraject tot cultuur-sensitieve zorgambassadeur

Het project is ook bij uitstek een verhaal van partners, waarbij het partnerschap (EVA – VUB Social Ageing Studies – Kenniscentrum WWZ) samenwerkt met Brusselse Nederlandstalige thuiszorgdiensten met name Familiehulp, Solidariteit voor het Gezin, Thuiszorg Brabant en lokaal dienstencentrum Aksent, waar de cultuur-sensitieve zorgambassadeurs als vrijwilliger of met een werkervaringscontract aan de slag zijn. In het leerwerktraject tot cultuur-sensitieve zorgambassadeur volgen zij 1 dag per week een opleiding, verzorgd door Groep Intro. 

Parallel volgen zorgprofessionals van Brusselse Nederlandstalige thuiszorgorganisaties  een opleiding om vaardigheden te verwerven rond  cultuursensitieve zorg om zo het draagvlak voor maatgerichte zorg voor senioren (met migratieachtergrond) binnen deze thuiszorgdiensten te versterken.

Hopelijk kan deze award ook versnelling brengen in het  valoriseren van eerdere zorgervaring in informele setting en het creatief benaderen van opleidings- en kwalificatietrajecten.

Geschreven door Luc De Witte, coördinator EVA vzw