Blog

Intercultureel bemiddelaar komt bijna 7.000 keer tussen vanop afstand

Uit: Actual Care - 11 december 2018

Bijna 7.000 keer in de eerste elf maanden van 2018: zo vaak kwam een interculturele bemiddelaar tussen vanop afstand om de communicatie tussen zorgverleners en patiënten te ondersteunen. 

Vandaag zijn er zowat 100 interculturele bemiddelaars in ons land die samen 23 verschillende talen spreken. Hun rol is om de taal- en cultuurbarrières die soms bestaan tussen zorgverleners en patiënten zoveel mogelijk op te lossen. 

Sinds kort kunnen ze vanop afstand ook ingezet worden in de eerste lijn, bijvoorbeeld in wijkgezondheidscentra. Eind 2016 voerden de FOD Volksgezondheid en het Riziv daartoe een nieuw, beveiligd platform voor videoconferentie in dat steeds vaker wordt gebruikt. Zowel patiënten die het Nederlands of het Frans niet goed machtig zijn als zorgverleners ervaren de ondersteuning door een bemiddelaar vanop afstand als een belangrijke meerwaarde tijdens consultaties. De voorbije weken voerden de FOD Volksgezondheid en het Riziv een uitgebreide analyse van het nieuwe videoconferentiesysteem uit om het gericht te kunnen verbeteren.

In 2019 breidt minister De Block het systeem uit, zowel met extra bemiddelaars als met extra talen. Het accent zal daarbij liggen op die talen waar een grote behoefte aan bestaat door de instroom van vluchtelingen, zoals Arabisch, Dari, Farsi en Somalisch.

Meer weten?

Lees hier het artikel van Actual Care (ZorgAnders)

Vind hier informatie over de  aanvraag voor de financiering van een intercultureel bemiddelaar bij FOD Volksgezondheid.