Blog

Leer- en coachingstraject Cultuursensitieve Zorg

Wil je starten met een beleid rond cultuursensitieve zorg in je organisatie? Volg dan het leer- en coachingstraject 'Hoe een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg opstarten?'.

VIVO en het Agentschap Integratie en Inburgering erkennen dat leidinggevenden van zorg- en welzijnsorganisaties een cruciale rol hebben in het uitbouwen van een beleid rond cultuursensitieve zorg in hun organisatie. 

Leidinggevenden scheppen voorwaarden, dragen een visie uit en kunnen cultuursensitieve zorg inbedden in een breder diversiteitsbeleid. Ze kunnen nieuwe werkwijzen vastleggen in procedures en regelgeving, gewicht in de schaal leggen bij andere stakeholders én hebben een signaalfunctie ten aanzien van de hele organisatie en de samenleving. Ze zijn dus onmisbaar om een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg te ontwikkelen. 

Ondersteuning daarbij ontbreekt vaak. Daarom brengen we zorg- en welzijnsorganisaties samen in leer- en coachingstrajecten.

Wat staat er op het programma? 

Tussen oktober 2021 en juni 2022 gaan we in vijf werksessies van een dag aan de slag. Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het proces. Indien nodig betrekken we ook andere gespecialiseerde partners bij een sessie.

Samen starten we met het uittekenen van een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg. Nadat we de leervragen en noden verkennen, gaat iedereen in zijn eigen organisatie actief aan de slag met de kaders en modellen die we aanreiken tijdens de werksessies. Het boek Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie en de reflectietool Bouwen aan cultuursensitieve zorg vormen hierbij een actieve leidraad.

De deelnemers delen hun ervaringen met de implementatie van deze algemene kaders en modellen. Samen experimenteren ze en leren ze van andere deelnemende organisaties waar knelpunten en opportuniteiten zitten.

Concrete ondersteuningsvragen die uit het traject voortkomen worden verder verkend door het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas Integratie & Inburgering Antwerpen of IN-Gent.

Benieuwd naar hoe andere organisaties dit traject ervaren hebben? 

Bekijk hier de video over de voorbije trajecten.

Wie kan deelnemen?

> Je werkt in een organisatie met minimum 10 medewerkers.
> Je hebt een managementfunctie in een zorg- en welzijnsorganisatie óf je bent stafmedewerker voor het thema diversiteit in je organisatie.
> Je hebt een collega die mee aan dit traject kan deelnemen. Want we verwachten dat organisaties twee deelnemers vrijstellen voor dit traject.
> Je kan je in de periode oktober 2021 t.e.m. juni 2022 vrijmaken om:

  • deel te nemen aan 5 fysieke bijeenkomsten van een dag.

  • een engagement aan te gaan dat je actief aan de slag gaat in je organisatie met de aangeleverde kaders en modellen en jouw bevindingen mee terug brengt naar de werksessies.

  • tussentijds bijvoorbeeld een webinar te bekijken of iets inhoudelijks door te nemen.

Hoeveel kost dit?

Om organisaties te ondersteunen bieden we dit traject kosteloos aan. De investering zit in het engagement van de organisaties en de tijd die leidinggevenden vrijmaken voor dit traject.

Hoe gebeurt de selectie?

We selecteren organisaties op basis van een intake gesprek dat peilt naar motivatie en engagement.

Waar gaat het door? 

We bepalen de locatie van het traject eens de deelnemers gekozen zijn. We gaan er van uit dat het traject fysiek kan plaatsvinden, maar indien nodig zoeken we naar online alternatieven.

Interesse?

Stel je hier kandidaat. Inschrijven kan tot en met 28 mei 2021. Na afsluiting van de inschrijvingsperiode contacteren we jou. We bespreken dan samen of dit traject iets voor jouw organisatie is. Meer info nodig? Contacteer steffie.jalhay@vivosocialprofit.org.

 

Deze netwerken zijn een initiatief van VIVO vzw en het Agentschap Integratie & Inburgering.
Met ondersteuning van Atlas Integratie & Inburgering Antwerpen en IN-Gent.