Blog

Leer- en coachingstraject over het opstarten van een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg

 • Mijn organisatie staat open voor mensen met een migratieachtergrond. Waarom zien we ze dan niet?
 • Een visie op cultuursensitieve zorg, waarom is dat nodig?
 • Hoe kan je medewerkers versterken om hulpverlening te bieden aan cliënten met een migratieachtergrond?
 • Kan ik de meertaligheid van mijn personeel inzetten als cliënten geen Nederlands spreken?
   

Herkenbare vragen voor jou?
En heb je bovendien een leidinggevende of beleidsfunctie in een zorg- en welzijnsorganisatie? 

>> Stel je dan nu kandidaat voor dit leer- en coachingstraject over het opstarten van een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg. In dit traject gaan we in op deze en andere vragen. 

Je kan inschrijven tot en met 16 juni. Hierna contacteren wij jou om je vragen nog wat te verduidelijken en te kijken of dit traject iets voor jouw organisatie is.

Om organisaties te ondersteunen bieden we deze trajecten kosteloos aan. De investering zit in het engagement van de organisaties en de tijd die leidinggevenden vrijmaken voor dit traject.

Waarom?

VIVO en het Agentschap Integratie en Inburgering erkennen dat leidinggevenden van zorg- en welzijnsorganisaties een cruciale rol hebben in het uitbouwen van een beleid rond cultuursensitieve zorg in hun organisatie.

Leidinggevenden scheppen voorwaarden, dragen een visie uit en kunnen cultuursensitieve zorg inbedden in een breder diversiteitsbeleid. Ze kunnen nieuwe werkwijzen bestendigen in procedures en regelgeving, gewicht in de schaal leggen bij andere stakeholders én hebben een signaalfunctie ten aanzien van de hele organisatie en de samenleving. Ze zijn dus onmisbaar om een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg te ontwikkelen.

Ondersteuning daarbij ontbreekt vaak. Daarom brengen we zorg- en welzijnsorganisaties samen in leer- en coachingstrajecten

Wat staat er op het programma?

 • In 5 werksessies van oktober 2019 t.e.m. juni 2020 gaan we aan de slag. 
  Een procesbegeleider van het Agentschap Integratie en Inburgering begeleidt de sessies. Indien nodig betrekken we andere gespecialiseerde partners.

 • Samen starten we met het uittekenen van een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg
  Nadat we de leervragen en noden verkennen, gaan de deelnemers in hun organisatie actief aan de slag met de kaders en modellen die we aanreiken tijdens de werksessies.
  Het handboek “Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie” en de reflectietool "Bouwen aan cultuursensitieve zorg" vormen hierbij een actieve leidraad.

 • De deelnemers delen hun ervaringen met de implementatie van deze algemene kaders en modellen. Samen experimenteren ze en leren ze van andere deelnemende organisaties waar knelpunten en opportuniteiten zitten.

Het Agentschap Integratie en Inburgering zal na dit traject de mogelijke concrete ondersteuningsvragen verder opvolgen.

Wie kan deelnemen?

Je organisatie heeft minimum 10 medewerkers.

Je hebt een managementfunctie in een zorg- en welzijnsorganisatie óf je bent stafmedewerker voor het thema diversiteit.  

We stimuleren organisaties om twee deelnemers vrij te stellen voor dit traject.

Je kan je in de periode oktober 2019 t.e.m. juni 2020 vrijmaken om: 

 • deel te nemen aan 5 werksessies van een dag.
 • ​een engagement aan te gaan dat je actief aan de slag gaat in je organisatie met de aangeleverde kaders en modellen en jouw bevindinge mee terug brengt naar de werksessies.

 

Hoe selecteren we?

De selectie van de organisaties gebeurt op basis van motivatie en aangegeven engagement. Na afsluiting van de inschrijvingsperiode zullen wij jou telefonisch contacteren om jouw vragen te verduidelijken en te kijken of dit traject iets voor jouw organisatie is.

Waar gaat het door?

We bepalen de locatie van het traject eens de deelnemers gekozen zijn.

 

VIVO organiseert dit traject samen met het Agentschap Integratie en Inburgering.