Blog

Migranten zijn vaker transmigranten

Nieuwe uitdagingen voor sociale professionals 

Transmigranten zijn mensen met een meervoudig migratietraject. Sommigen verbleven op verschillende plaatsen voordat ze naar België kwamen. Anderen hebben plannen om verder te migreren. Tijdelijkheid en mobiliteit kenmerken het verblijf van transmigranten. Dat maakt van hen een bijzondere groep voor de hulpverlening.

Sophie Withaeckx, Mieke Schrooten, Dirk Geldof en Margot Lavent schreven hier een artikel over, gepubliceerd in Sociaal.Net

Naast de gekende problemen waar migranten mee te maken krijgen, zoals armoede, sociale achterstelling of racisme, zijn aan transmigratie een aantal specifieke problemen verbonden (bvb ze nemen meerdere keren afscheid van familie en vrienden, hun complexe juridische statuten kunnen toegang tot werk en hulpverlening beperkten, ze associëren sociale diensten met de overheid,...) Dit heeft gevolgen op de drie niveaus waarop hulpverlening zich afspeelt:

  • micro:  hulpverleners moeten inzicht verwerven in de complexere en grensoverschrijdende leefwereld van cliënten
  • meso: met andere organisaties, over de grenzen heen, vormen van samenwerking ontwikkelen
  • macro: structuren, regels en kaders aanpassen om creatief en grensoverschrijdend werken mogelijk te maken
     

De auteurs geven enkele aanbevelingen voor de hulpverleners om hiermee om te gaan. 

Lees het hele artikel op Sociaal.Net.