Blog

Neem deel aan het leer- en coachingstraject over het opstarten van een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg

Welke impact heeft de superdiverse samenleving op mijn organisatie? 
Hoe ver kan een organistie(leiding) gaan om met diversiteit rekening te houden? 
Hoe kan je medewerkers versterken om hulpverlening te bieden aan cliënten met een migratieachtergrond? 
Een visie op cultuursensitieve zorg, waarom is dat nodig? 
Kan ik de meertaligheid van mijn personeel inzetten als cliënten geen Nederlands spreken? 
Mijn organisatie staat open voor mensen met een migratieachtergrond. Waarom zien we ze dan niet? 

Zijn deze vragen herkenbaar voor jou? Heb je een leidinggevende of beleidsfunctie in een zorg- en welzijnsorganisatie? Dan nodigen VIVO en het Agentschap Integratie en Inburgering je uit voor twee leer- en coachingstrajecten over het opstarten van een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg. In deze trajecten gaan we in op deze en andere vragen.

Waarom?

VIVO en het Agentschap Integratie en Inburgering erkennen dat leidinggevenden van zorg- en welzijnsorganisaties een cruciale rol hebben in het uitbouwen van een beleid rond cultuursensitieve zorg in hun organisatie. Leidinggevenden scheppen voorwaarden, dragen een visie uit en kunnen cultuursensitieve zorg inbedden in een breder diversiteitsbeleid. Ze kunnen nieuwe werkwijzen bestendigen in procedures en regelgeving, gewicht in de schaal leggen bij andere stakeholders én hebben een signaalfunctie ten aanzien van de hele organisatie en de samenleving. Ze zijn dus onmisbaar om een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg te ontwikkelen. Ondersteuning daarbij ontbreekt echter nog vaak. Daarom brengen we leidinggevenden van zorg- en welzijnsorganisaties samen  in een leer- en coachingstraject. 

Wat staat er op het programma?

In 5 werksessies van telkens een dagdeel van oktober 2016 t.e.m. juni 2017 gaan we aan de slag. De sessies worden ondersteund door procesbegeleiders van het Agentschap Integratie en Inburgering. Waar nodig worden andere gespecialiseerde partners betrokken.

Samen starten we met het uittekenen van een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg.
Nadat we jouw leervragen en noden verkennen, ga je als deelnemer binnen je organisatie actief aan de slag met de kaders en modellen die we aanreiken tijdens de werksessies. Het handboek “Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie” vormt hierbij een actieve leidraad.
Als deelnemer deel je jouw ervaringen met de implementatie van deze algemene kaders en modellen. Samen experimenteer je en leer je van andere deelnemende organisaties waar knelpunten en opportuniteiten zitten.
Concrete ondersteuningsvragen die uit het traject voortkomen worden verder verkend door het Agentschap Integratie & Inburgering.

Om leidinggevenden te ondersteunen bieden we deze trajecten kosteloos aan. De investering zit in het engagement van de organisaties en de tijd die leidinggevenden vrijmaken voor dit traject.

Voor meer info over de voorwaarden om deel te nemen en de selectiecriteria, klik hier.