Blog

Oncologische zorg in multicultureel Vlaanderen

Ineke van Eechoud heeft een doctoraatsstudie gemaakt: Oncologische zorg in multicultureel Vlaanderen. Ervaringen van zorgverleners en beleving van familieleden. Ze heeft over haar doctoraatsstudie een korte samenvatting geschreven waarmee we jullie op de hoogte willen houden van haar bevindingen.

Demografisch gezien kenmerkt Vlaanderen zich door een toenemend diverse samenstelling van de bevolking. Binnen gezondheidszorginstellingen komt het steeds meer voor dat zorgverleners en patiënten een andere etnisch en culturele achtergrond  hebben. Voor een goede aansluiting van de zorg is het van belang om inzicht te hebben

  • in het perspectief van zorgverleners en
  • in de ervaring en beleving van zorgvragers.
     

Gezien de existentiële betekenis van oncologische zorg, geldt dit zeker binnen de oncologische context. Onderzoek naar de wijze waarop oncologische zorgverleners de zorg aan patiënten met een migratieachtergrond ervaren is echter eerder beperkt. Er is ook relatief weinig bekend over de beleving van familieleden van oncologische patiënten met een migratieachtergrond.

Deze doctoraatsstudie heeft als doel inzicht te geven in de wijze waarop oncologische zorgverleners de zorg aan patiënten van andere origine ervaren en de wijze waarop familieleden de zorg aan oudere volwassen patiënten van Turkse of noordwest Afrikaanse origine met kanker beleven.

Conclusie

De bevindingen in deze doctoraatsstudie wijzen erop dat een alles overstijgende professionele standaard van zorg op maat voor iedere patiënt, zonder enig onderscheid, kan voorkomen dat individuen die tot een specifieke groep worden gerekend minder kwaliteitsvolle zorg krijgen. Het gaat er om inzicht te krijgen in hetgeen werkelijk voor de patiënt en zijn naasten op het spel staat en de zorg daarop af te stemmen. Een dergelijke professionele standaard kan de oncologische zorg verbeteren voor alle zorgvragers.

Lees de volledige samenvatting.

Voor meer informatie hierover, kan je op 13 november de publieke verdediging bijwonen van haar doctoraatsstudie.