Blog

Oproep Fonds Vlinder

Het Fonds Vlinder wil steun verlenen aan verenigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die zorgen voor een betere toegang van vrouwen– in het bijzonder van vrouwen met een migratieachtergrond – aan sociale en culturele activiteiten.

Kijk voor meer info over de selectiecriteria op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Deadline inschrijving: 9/03/2017