Blog

Postgraduaat Interculturele hulpverlening

In deze superdiverse samenleving staat de hulpverlening voor boeiende uitdagingen. In de relatie hulpverlener-cliënt spelen cultuurverschillen een rol. Dit postgraduaat werkt aan het versterken van de interculturele competentie van een hulpverlener.

Vanuit een cultuursensitief perspectief kunnen hulpvraag en zorgaanbod beter op elkaar afgestemd worden. Specifieke thema’s en methodes van intercultureel bemiddelen, coachen en hulpverlenen komen aan bod. Het aanbod bestaat uit interactieve lezingen door gastdocenten, workshops, een intervisietraject en portfolio-opdrachten.
Na dit postgraduaat ben je in staat om met een open, nieuwsgierige houding het onbekende te bevragen, zowel bij andere mensen als bij jezelf.

Doelgroep

We streven naar een heterogene en multidisciplinaire deelnemersgroep waar leren van elkaar van belang is:
- masters en professionele bachelors in humane wetenschappen
of
- gelijkgesteld door (werk-)ervaring in het domein vande interculturele hulpverlening.

Uurrooster

Dit postgraduaat begint in september 2015.

• Eén academiejaar met vier modules die als totaalpakket (20 studiepunten) worden aangeboden.
• De opleiding vindt plaats op 11 donderdagen (Antwerpen) en 3 zaterdagen (Mechelen).

Programma

Module 1 : Ik en de ander: interculturaliteit in de hulpverleningsrelatie.
Module 2 : Diversiteit in mens- en wereldbeelden.
Module 3 : Intercultureel begeleiden in hulp- en dienstverleningstrajecten op de nulde en eerste lijn en in preventiewerk
Module 4 : Interculturele psychotherapie en counseling op de tweede en derde lijn en in curatief perspectief

Meer info?

Klik hier voor de link van deze postgraduaat bij Thomas Moore.

Fanny Matheusen, coördinator
T + 32 3 241 08 29
E fanny.matheusen@thomasmore.be