Blog

Studiedag Bouwen aan cultuursensitieve zorg

  • Hoe ga je als zorg- en welzijnsorganisatie om met superdiversiteit bij je cliënten?
  • Hoe zorg je er vanuit het management voor dat een cultuursensitief beleid deel uitmaakt van het kwaliteitsbeleid van je organisatie?
  • Hoe speel je met je aanbod in op etnisch-culturele diversiteit?


Herkenbare vragen, beste management van zorg- en welzijnsorganisaties?

Kom dan zeker langs op 14 maart en ontdek de antwoorden. Want deze studiedag is er vooral voor jullie.

Jullie hebben de grootste invloed op het uitwerken van een beleid rond cultuursensitieve zorg. En daarbij willen we je helpen met een nieuwe handige tool. We stellen hem op deze dag aan je voor én je krijgt een exemplaar mee.

Ontdek het programma en schrijf je in.