Blog

Vele tinten grijs. Ouderenzorg voor iedereen?

Veel migranten die naar België zijn gekomen, hadden niet het plan om voor altijd te blijven. Maar de realiteit haalt hen in en velen worden hier oud. De huidige ouderenzorg is niet altijd toegankelijk voor mensen uit een andere cultuur. Weliswaar, welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen, ging op zoek naar inspirerende voorbeelden van cultuurgevoelige ouderenzorg en verzamelde ze in het dossier Vele tinten grijs

Aan bod komen: 

  • Gezinszorg Villers kiest voor cultuurgevoelige zorg. Iedereen moet mee
  • Ouder worden in kleur of zwart-wit?
  • Hoe pakken kinderen van migranten zorg aan? Mantelzorg gaat niet vanzelf
  • Diversiteitsbeleid in het OCMW Gent
  • Ouderen helpen elkaar in MaisonBILOBAhuis. 
  • OCMW Bergen respecteert cultuur ouderen
  • Heel Europa denkt na over vergrijzing en migratie. Wie zich niet aanpast, is gezien
     

Lees hier het dossier Vele tinten grijs uit Weliswaar.

Weliswaar geeft eveneens een overzicht van enkele Europese meningen over een diverse seniorenzorg.