Blog

Vormingsaanbod expertise rond geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen.

Een jaar terug was de asielcrisis op een hoogtepunt, een recordaantal (oorlogs-) vluchtelingen deden een asielaanvraag. Vandaag is de uitstroom van deze erkende vluchtelingen naar het lokaal niveau op gang gekomen en zorgt dit voor een verhoogde druk op de werkvloer van hulp- en dienstverleners.

Daarom wil de Koning Boudewijnstichting samen met Solentra inzetten op het verspreiden van expertise rond geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen.

Vormingsaanbod

Een vormingsaanbod wordt aangeboden en gecoördineerd door Solentra, een vereniging die onderdeel is van het UZ Brussel en meer dan 10 jaar specifieke expertise heeft met deze doelgroep, en volgende door haar geselecteerde experten:

 • Winny Ang, kinder- en jeugdpsychiater (Praktijk Plan B & Universiteit Antwerpen)
 • Koen Van Praet, klinisch psycholoog (Rode Kruis Vlaanderen, Rooigempsy)
 • Stéphanie De Maesschalck, (Fedasil Poelkapelle, huisarts & docent UGent)
 • Birsen Taspinar, psycholoog-systeemtherapeut (WPG)

Thema's:

De inhoud van de vormingen kan samengesteld worden uit één of meerdere van deze  thema’s:

- Impact van migratie & trauma op individu en gezinssystemen

 • Gezinsdynamiek & opvoeding
 • Niet-begeleide minderjarigen
 • Transgenerationele effecten van migratie 
   

- Identiteit & migratie

 • Identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren in twee culturen
 • Impact van traumatische ervaringen op identiteitsontwikkeling
 • Impact van discriminatie & uitsluitingsmechanismen
 • Werken rond identiteitsontwikkeling bij jongeren via creatieve technieken: video, theater, schoolprojecten
 • Identiteit verruimen: veerkracht & sterktes aanspreken 
   

- Transculturele diagnostiek (detectie, behandeling, documentering,..) rond:

 • trauma
 • foltering
 • mishandeling
 • psychose
 • verslaving
 • automutilatie
 • zelfmoordrisico 
   

- Toeleiding naar hulpverlening 

 • Werken met vluchtelingen in laagdrempelige hulpverleningsorganisaties
 • Toegankelijkheid van hulpverleningssystemen:  inclusie en exclusie, in- en uitsluitingsmechanismen
 • Omgaan met taalbarrières
 • Drempelverlagend werken: werken aan motivatie & creëren van hulpvraag
 • Cultuursensitieve zorg vanuit het TOPOI-model
 • Diversiteit in de gezondheidszorg
 • Rol van religie in hulpverlening

Praktische info: 

Doelgroep: psychologen en psychiaters, hulpverleners uit de jeugdzorg, artsen, leerkrachten,...  
Vorm: workshop o.b.v. presentatie of vraag-gerichte intervisie
Duur: hele of halve dag
Deelnemers: min. 8 – max. 20
Opleiders: een combinatie van meerdere experten kan bekeken worden

Aanvragen via:

Geert Serneels, coördinator Solentra
geertrui.serneels@uzbrussel.be of 0473 65 65 68

Het aanbod op maat geldt tot eind maart 2017 voor organisaties uit diverse sectoren.