Blog

Vragenlijst sociaal tolken

Doet jouw dienst of organisatie af en toe of regelmatig beroep op een sociaal tolk (een tolk ter plaatse, een telefoontolk of webcamtolk)?
Het Agentschap Integratie en Inburgering, Vzw Integratie en Inburgering Antwerpen, IN-GENT en Brussel Onthaal vzw willen graag de mening van jouw organisatie kennen.

Een onderzoek
Zij onderzoeken wat op financieel vlak nodig is om in de toekomst een stabiel aanbod sociaal tolken te garanderen.
Ze doen dat in samenwerking met de Vlaamse Ministers van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding; Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Onderwijs en Vorming; en Werk en Sociale Economie.

Nieuwe afspraken
In het verleden gebruikten verschillende diensten voor sociaal tolken eigen tarieven en afspraken.
Maar vanaf 1 januari zijn de meeste diensten bij het Agentschap Integratie en Inburgering ondergebracht, behalve de diensten in de steden Gent, Antwerpen en Brussel Onthaal vzw.
Daarom werken ze aan nieuwe afspraken voor sociaal tolken in Vlaanderen.

Vragenlijst
Ze willen graag de mening kennen van alle diensten en organisaties die sociaal tolken inzetten.
Tegelijk is er ook een andere vragenlijst. Die sturen ze naar de actieve sociaal tolken in Vlaanderen.

10 minuten
Je kan de vragenlijst online invullen. Dat vraagt ongeveer 10 minuten. Door mee te doen, help je het onderzoek echt vooruit.
Start de vragenlijst! Gelieve de vragenlijst voor maandag 9 maart in te vullen.