Blog

Vragenlijstonderzoek meertalige kinderen via ALdeQ-NL

 

In het kader van wetenschappelijk onderzoek zijn we op zoek naar ouders van meertalige kinderen met taalproblemen. Bij meertalige kinderen is het erg moeilijk om uit te klaren of taalproblemen in het Nederlands te wijten zijn aan een nog onvoldoende taalaanbod in die taal of het gevolg zijn van een taalontwikkelingsstoornis. De ALDeQ-NL kan hierbij helpen.
 
De ALDeQ (Alberta Language and Development Questionnaire, Paradis, Emmerzael & Sorenson Duncan, 2010) is een vragenlijst voor ouders over de moedertaalontwikkeling van hun kind. De vragenlijst is taal- en cultuuronafhankelijk en onderscheidt kinderen mét een taalontwikkelingsstoornis van kinderen zonder. Wij stelden een Nederlandse versie op in eenvoudige taal, de ALDeQ-NL. We willen graag weten of deze oudervragenlijst bruikbaar is in Vlaanderen. Daarom willen we de vragenlijst laten invullen door een groot aantal ouders van meertalige kinderen. 

Hoe kunt u ons helpen?

We zijn specifiek op zoek naar ouders van meertalige kinderen met taalproblemen met een leeftijd tussen 4 en 10 jaar. De kinderen moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 
• De taalproblemen zijn diagnostisch vastgesteld in het Nederlands (percentielscore <3 op een gestandaardiseerde testbatterij, conform Riziv-richtlijnen)
• Indicatie voor taalproblemen in de moedertaal vanuit anamnese, mogelijk ook getest via informeel onderzoek
• Gemiddelde niet-talige intelligentie (IQ >85)
• Normaal gehoor (gestaafd met audiogram)

Oproep

Hebt u kinderen in uw praktijk/centrum die aan deze voorwaarden voldoen?
Laat het ons weten via aldeq-nl@outlook.com of neem telefonisch contact op met Robbe Calcoen (0499 37 43 52).
 
We geloven dat de ALDeQ-NL een waardevol instrument is voor het opsporen van taalproblemen bij meertalige kinderen. De vragenlijst wordt na het onderzoek vrijgegeven via publicatie.
 
Dit onderzoek is een samenwerking tussen de opleidingen Logopedie en Audiologie van Thomas More en Vives en de opleiding Logopedische en audiologische wetenschappen van KU Leuven.