Blog

Datum: 02/01/2017

Culturele kortsluiting tussen culturen? 

Wie geconfronteerd wordt met dementie heeft zorg en ondersteuning nodig. Mantelzorgers slaan de handen in elkaar met professionele zorgverleners. Ook voor de groep van Marokkaanse ouderen met dementie blijkt die samenwerking niet altijd even evident. Heeft dat enkel te maken met culturele verschillen?

Datum: 27/12/2016

VIGeZ wil het project Kleurrijk Gezond, dat in 2008 ontwikkeld is in Antwerpen, in 2017 uitrollen over heel Vlaanderen. Wil jij in je organisatie mensen met een migratieachtergrond op een laagdrempelige manier motiveren om gezonder te eten en meer te bewegen, door hen te betrekken bij en basisinformatie en tips te geven over de thema’s gezond eten,  bewegen en het beperken van langdurig zitten?

Datum: 13/12/2016

VIVO organiseert, in samenwerking met VERSO en de vormingsfondsen, opnieuw een vormingsaanbod over actuele HR-thema’s. Enkele daarvan spitsen zich specifiek toe op diversiteit: 

Datum: 01/12/2016

Cultuursensitieve groepssessies helpen

Beelden van vluchtelingen blijven de media beheersen. Nog steeds vluchten mensen weg uit oorlogsgebied. Opvangcentra openen en gaan weer dicht… Wie staat stil bij de impact op jongeren uit Syrië, Irak of Afghanistan die hier ondertussen naar school gaan en hun eerste netwerken opbouwen?

Datum: 21/11/2016

VTI Leuven start in februari met een nieuwe opleiding tot intercultureel medewerker. Zo iemand helpt om de verschillen in taal en cultuur tussen gezondheids- en welzijnswerkers en hun cliënten te overbruggen. Deze opleiding is uniek in de provincie Vlaams-Brabant.

Datum: 18/11/2016

Fedasil kent subsidies toe om projecten rond asielzoekers te ondersteunen.

Bij de toekenning van de projectsubsidies zal de prioriteit van Fedasil uitgaan naar die projecten die
1) een verhoging van deelname door asielzoekers aan het maatschappelijk leven toelaten,
2) tegemoetkomen aan de opvangnoden van kwetsbare doelgroepen,
3) inspelen op noden in het kader van de implementatie van het nieuw opvangmodel, of
4) de kennis van asielzoekers inzake de waarden en normen van de Belgische samenleving versterken.

Datum: 17/11/2016

Migratie is van alle tijden, maar de diversiteit van onze maatschappij kent vandaag een hoogtepunt; deze superdiversiteit roept bij vele mensen onzekerheid op, verwarring, angst en weerstand. Kan liefde daar een antwoord op bieden? 

Datum: 08/11/2016

Het Ondersteuningsteam Allochtonen Antwerpen sprak met tien jongvolwassenen, stuk voor stuk jonge mensen met een persoonlijke ervaring in de jeugdhulp en met wortels die niet in Vlaanderen liggen. Resultaat van deze gesprekken is Sonia, de ideale hulpverlener. 

Kom meer te weten over deze ideale hulpverlener en lees het hele artikel op Sociaal.Net

Datum: 25/10/2016

Provincie Antwerpen steunt organisaties die divers-sensitief willen werken

De provincie Antwerpen maakt in 2017 middelen vrij voor toegankelijke gezondheidszorg. Organisaties die willen investeren in een divers-sensitieve organsiatie van hun zorgaanbod kunnen tot eind dit jaar een subsidieaanvraag indienen. 

Datum: 17/10/2016

Koester overeenkomsten en biedt ruimte aan verschillen.

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) van zaterdag, 8 oktober ’16 heeft Marijke Cornelis, coach diversiteit en inclusie bij Azetta, volgende 10 aanbevelingen geselecteerd voor een kwaliteitsvolle palliatieve zorg in een interculturele context : 

Pagina's