Blog

Datum: 26/09/2016

Gedachtenspiel: sluit je ogen en stel je voor dat je onder schot wordt gehouden terwijl je in een vliegtuig wordt geduwd. Eén boodschap: terugkeren is geen optie. Uren kunnen dagen zijn, je bent versuft en hebt geen idee waar je heen gaat, je weet enkel dat je er weg wilt. Je wordt gedropt in Midden-China, vergeefs probeer je aan mensen uit te leggen wat er net gebeurd is maar niemand begrijpt je. In ruil krijg je paperassen onder de neus geschoven vol met tekens waar je kop noch staart aan krijgt.

Datum: 09/09/2016

Heb jij ideeën om initiatieven te ondernemen met vluchtelingen en asielzoekers? Kan je ondersteuning gebruiken voor lopende of toekomstige projecten?

Van het culinaire tot sport, via cultuur, het leren van de taal en het helpen bij de oriëntatie in de samenleving: in 2015 steunde de Koning Boudewijnstichting 40 organisaties die op zeer diverse manieren de ontmoeting tussen vluchtelingen en de lokale bevolking mogelijk maakten.

Datum: 16/08/2016

Een jaar terug was de asielcrisis op een hoogtepunt, een recordaantal (oorlogs-) vluchtelingen deden een asielaanvraag. Vandaag is de uitstroom van deze erkende vluchtelingen naar het lokaal niveau op gang gekomen en zorgt dit voor een verhoogde druk op de werkvloer van hulp- en dienstverleners.

Daarom wil de Koning Boudewijnstichting samen met Solentra inzetten op het verspreiden van expertise rond geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen.

Datum: 11/07/2016

Digitale toepassingen zijn aan een opmars bezig in de gezondheidszorg. Via applicaties en mobiele toestellen kunnen patiënten hun gezondheid sneller en beter opvolgen en laten opvolgen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een hartslagmeter die gegevens doorstuurt naar een app op de smartphone van een patiënt. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block lanceert een oproep voor pilootprojecten met gezondheidsapps en mobiele toestellen.

Pilootprojecten

Datum: 30/06/2016

De basis van cultuursensitief werken is een pluralistische grondhouding die aan zorgverleners, maar ook aan cliënten, garanties biedt op het opbouwen van een kwalitatieve zorgrelatie. Zo’n attitude overstijgt het culturele aspect en omvat meer dan basiskennis over enkele aspecten, tradities en gewoontes van een cultuur. De mens in zijn geheel, met al zijn aspecten en kenmerken, is het uitgangspunt
Deze pluralistische insteek omvat niet enkel de grondhouding van de zorgverlener maar behelst ook het zorg- en dienstverleningsaanbod.

Datum: 16/06/2016

In de maand ramadan verandert de dagelijkse routine drastisch: van dageraad tot zonsondergang eten en drinken vastende moslims niet. Islamitisch gezien zijn patiënten, bij wie het vasten leidt tot een verslechtering van de gezondheid, vrijgesteld. Chronisch zieken zoals diabetici vallen onder deze categorie. Heel wat moslims met diabetes vasten tijdens de maand ramadan: ongeveer 43% met type 1 diabetes en 79% met type 2 diabetes.

Datum: 17/05/2016

Welke impact heeft de superdiverse samenleving op mijn organisatie? 
Hoe ver kan een organistie(leiding) gaan om met diversiteit rekening te houden? 
Hoe kan je medewerkers versterken om hulpverlening te bieden aan cliënten met een migratieachtergrond? 
Een visie op cultuursensitieve zorg, waarom is dat nodig? 
Kan ik de meertaligheid van mijn personeel inzetten als cliënten geen Nederlands spreken? 
Mijn organisatie staat open voor mensen met een migratieachtergrond. Waarom zien we ze dan niet? 

Datum: 13/05/2016

De samenleving wordt steeds diverser, maar hierop inspelen als werkgever is niet altijd eenvoudig.
Het uitstippelen van een goed diversiteitsbeleid heeft invloed op verschillende aspecten binnen het HR beleid.
Daarom heeft Verso een diversiteitchecklist ontwikkeld voor socialprofitwerkgevers.
Via deze checklist kan je bekijken hoe ver je staat op vlak van beleid, werving en selectie, onthaal, opleiding en ontwikkeling enz.

Datum: 28/04/2016

Het doel van deze actie is het ondersteunen van activiteiten die gemeenschapsgebaseerde zorgmodellen ontwikkelen om zo de toegang tot gezondheidszorg voor migranten en vluchtelingen te verbeteren.

Een project indienen kan tot donderdag 2 juni 2016. 

Lees meer.

Datum: 28/04/2016

De Koning Boudewijnstichting wenst initiatieven te ondersteunen waardoor kwetsbare ouderen kunnen wonen waar ze zich omringd weten door kwaliteitsvolle zorg en door formele en informele diensten die aan hun noden tegemoetkomen en waarin zijzelf een volwaardige plaats innemen.

De Stichting lanceert deze projectoproep om de samenwerking en complementariteit te versterken tussen formele en informele partners in de hulp en zorg thuis, net als de vorming van netwerken.

Pagina's