Blog

Datum: 05/01/2015

Asielzoekers en vluchtelingen slepen een hoop trauma’s en psychologische klachten met zich mee. De grote onzekerheid die gepaard gaat met de asielprocedure versterkt de symptomen meestal. Omgekeerd verdwijnen of verminderen de meeste symptomen eenmaal de zekerheid van verblijf wordt toegekend.
MO-magazine laat het licht hierop schijnen en beschrijft dit psychologisch lijden in een artikel.

Lees het hele artikel uit MO-magazine hier.

Datum: 10/12/2014

Veel migranten die naar België zijn gekomen, hadden niet het plan om voor altijd te blijven. Maar de realiteit haalt hen in en velen worden hier oud. De huidige ouderenzorg is niet altijd toegankelijk voor mensen uit een andere cultuur. Weliswaar, welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen, ging op zoek naar inspirerende voorbeelden van cultuurgevoelige ouderenzorg en verzamelde ze in het dossier Vele tinten grijs

Datum: 28/11/2014

In MO-magazine geeft Birsen Taspinar een interview over haar debuutroman Moeders van de stilte

Moeders van de stilte gaat over drie vrouwen, Pelin, Elif en Hülya. Twee van hen zijn cliënten van psychologe Taspinar die in België wonen en een leven hebben dat beïnvloed is door migratie in Turkije. Taspinar geeft uitleg bij de manier waarop ze het verhaal van deze drie vrouwen in haar boek bracht. 

Datum: 24/11/2014

Woonzorgcentrum De Overbron in Neder-Over-Heembeek wil in de nabije toekomst een aantal kamers inrichten voor bejaarde moslims. “Maaltijden, verzorging en animatie worden dan aangepast aan hun cultuur en religie,” zegt initiatiefnemer Bert Anciaux (SP.A), behalve senator ook afgevaardigd bestuurder van De Overbron

Datum: 03/11/2014

ALERT, tijdschrift over sociaal werk en soicale politiek, heeft in zijn recentste nummer (2014 nummer 4) de aandacht geschonken aan superdiversiteit en zijn impact op het sociaal werk. Benieuwd naar de resultaten? Lees het hier.

Datum: 21/10/2014

Brussel Deze Week zet verschillende visies uiteen over rusthuizen voor de moslimgemeenschap.

Het paradijs ligt onder de voeten van je moeder, dat is ten minste wat de islam zegt. Voor moslims is dus de moeder, maar ook de vader heilig. Hen stuur je dan toch niet naar een rusthuis? Door de vergrijzing zal de nood aan rusthuizen groter worden, ook bij de moslimgemeenschap. Maar de voorstanders van rusthuizen zijn schaars en verwachten veel tegenwind.

Datum: 23/07/2014

Berna Kalkan en Stefaan Plysier (Steunpunt Cultuursensitieve zorg Brussel) geven in het artikel 'Ziek is in elke taal ziek' uit Weliswaar hun mening op cultuursensitieve zorg in de geestelijke gezondheidszorg. Ze halen thema's aan zoals taboe's, sociaal netwerk,... bij mensen uit andere culturen en geven ook enkele tips voor hulpverleners mee: cultuurbewustzijn, multidisciplinair werken,...

Lees het artikel in Weliswaar.

Datum: 18/06/2014

Op vrijdag 23 mei organiseerde VIVO samen met zijn partners de studiedag Cultuursensitieve zorg. Het was een succesvolle dag met bijna 150 deelnemers, die allemaal geïnspireerd naar huis keerden.

Er werd niet alleen stilgestaan bij de impact van superdiversiteit in onze samenleving en bij de website Pigmentzorg, maar er werden ook concrete elementen van cultuursensitieve zorg toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk (thuiszorg, bijzondere jeugdzorg, ziekenzorg,...) tijdens de workshops.

Datum: 16/06/2014

VIVO zet niet alleen in op de bundeling en brede verspreiding van kennis en kunde over cultuursensitieve zorg (CSZ) met www.pigmentzorg.be, we graven ook dieper. In 2013 gingen we met middelen van het Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid op onderzoek uit. Sleutelfiguren in CSZ werden geïnterviewd, we brachten hulpverleners samen voor een ervaringsuitwisseling over het thema en we gingen de concrete behoeften in het werkveld omtrent CSZ na.

Datum: 04/06/2014

In de nieuwste Zorgwijzer licht directeur Luc De Proost het diversiteitsbeleid van de residentie Apfelbaum-Laub in Antwerpen toe.  In dit Joods rusthuis wonen ook bewoners met een andere achtergrond. Om op de mogelijke problemen van hun samenleven te kunnen anticiperen, leren de medewerkers omgaan met de denkwereld van alle bewoners.
Verder gaat het artikel ook in op hoe VIVO werkt aan cultuursensitieve zorg in de hele social profit sector.

Pagina's